EcoFishBox –

klimatvänliga fisklådor

Prisbelönt fiberbaserad förpackning för fiskeindustrin

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Företag inom fiskeindustrin prioriterar hållbarhet för att tillgodose kraven från myndigheter och konsumenter. Vi hjälper fiskeindustrin att bygga en mer hållbar leveranskedja genom att ersätta fossilbaserade förpackningar med en lösning tillverkad främst av förnybara material, enligt vår LCA-studie kan du sänka koldioxidavtrycket på din förpackning med minst 40%.

EcoFishBox är en komplett lösning för att paketera fisk i hela leveranskedjan, inklusive lådor och lock med företagets logotyp, automatisering och paketering med is. Eftersom EcoFishBox är tillverkad till största del av förnybar träfiber och levereras platt bidrar den till att färre fossila resurser används och den tar betydligt mindre plats att lagra och transportera, vilket också ger minskad klimatpåverkan.

”Hållbarhet är inte längre en fråga om val – vi vet vad det innebär för vår verksamhet.”
Toni Hukkanen, COO på Kalaneuvos, Finland

Hållbar leveranskedja

Kan användas i hela leveranskedjan, från fiskeriet till återförsäljaren, för minskad klimatpåverkan.

Mindre koldioxidavtryck

Mellan 40- 73% lägre utsläpp av växthusgaser, enligt vår LCA-studie jämfört med frigolit (EPS), beroende på förpackningens storlek och geografisk plats.
Ladda ned LCA

Förnyelsebart material

Tillverkad av 91-95% förnyelsebart material. Baserat på förnybara fibrer från hållbara källor.

Kostnadseffektiv logistik

Kräver 7 gånger mindre transport- och lagringsutrymme i platt tillstånd jämfört med frigolit (EPS), enligt våra tester och beräkningar.

Återvinningsbara material

Till största del tillverkad av förnybara råmaterial, enkel att platta till och är återvinningsbar.
fisklada

Passar för all fisk

Utformad för både stora och små produktionslinjer, från rensad fisk till fiskfiléer och skaldjur.

Hållbart mervärde från fiskeri till återförsäljare

fiskforpackning

Fiskodling

Bidrar till en mer hållbar leveranskedja genom minskade koldioxidutsläpp. EcoFishBox levereras platta och passar för såväl rensad fisk som skaldjur.
miljovanliga fisklador

Fiskbearbetning

Eftersom EcoFishBox är enkel att skölja av och återvinna kan du underlätta avfallshanteringen inom fiskhandeln. Det finns många olika läcksäkra och vattentäta förpackningslösningar för alla typer av fisk.
fisklador

Återförsäljning, hotell och restaurang

Utnyttja din marknadsstyrka för att introducera hållbarhet i värdekedjan för fiskprodukter. EcoFishBox är enkel att hantera och återvinna och ger mer kompakt lagring än frigolitlådor (EPS).
fiskforpackning

Om vår lösning

En komplett lösning för att paketera fisk i hela leveranskedjan, inklusive lådor och lock med företagets logotyp, automatisering och paketering med is.
fisklador

Livsmedelssäkerhet

EcoFishBox uppfyller Stora Ensos högt ställda tekniska krav och överensstämmer med gällande europeisk lagstiftning om livsmedelskontakt. Det inkluderar certifierade system för spårbarhet och säker livsmedelshantering för att garantera produktsäkerheten på produktionsanläggningen. EcoFishBox har utmärkt beständighet mot fukt och vatten.

fiskforpackning

Livscykelanalys (LCA)

Resultatet från vår LCA visar att EcoFishBox genererar mellan 40-73 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med frigolitlådor (EPS). Analysen visar även på lägre utsläpp vid transport av fyllda EcoFishBox-förpackningar, eftersom över 20 % fler wellpappförpackningar med fisk kan få plats i ett fordon tack vare den mer kompakta volymen.
Ladda ned LCA

Hållbara källor

Stora Enso främjar ett hållbart skogsbruk och vill säkerställa att all träråvara vi använder kommer från skogar som brukas på ett hållbart sätt. Den långsiktiga framgången för vår bransch är beroende av friska skogar med en naturlig mångfald som kan absorbera koldioxid från atmosfären och på så sätt bekämpa den globala uppvärmningen. EcoFishBox tillverkas av material med tillgänglig FSC®- och PEFC™-certifiering. Stora Ensos Communications FSC® Varumärkeslicensnummer: FSC-N001919.

Nyheter

 

”Frigolitlådan utbytt - För kunderna och klimatet”

Läs mer

”Fiskförpackningar med lägre koldioxidutsläpp är bra för både klimatet och din verksamhet”

Läs mer

“Fisk av högsta kvalitet levereras i fisklådor främst tillverkade av förnyelsebart material"

Läs mer

”Fisherman investerar i fisklådor med lägre klimatpåverkan

Läs mer

 

”Nytänkande cirkularitet i varje steg av leveranskedjan”

Läs mer

 

”Varför investera i hållbara förpackningar för fisk?”

Läs mer

Snabblänkar