Miljövänliga Wellförpackningar: Hållbara, klimatvänliga och cirkulära
För oss är wellförpackningar så mycket mer än bara en låda.

Vi kan hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål och tillgodose dina kunders krav på klimatvänliga förpackningar.

Wellådor för en circulär bioekonomi

Bidrar till att bekämpa klimatförändringarna tack vare ett lägre klimatavtryck.

Läs mer

Lätta att återvinna och utformade för cirkularitet.

Läs mer
Ett klimatvänligt alternativ till fossilbaserad plast.
Läs mer
Tillverkade av förnybara träfibrer från hållbara, FSC®- eller PEFC-certifierade källor.
Läs mer
Hygieniska och säkra att använda i kontakt med livsmedel.
Läs mer

Wellförpackningar hjälper dig att nå dina klimatmål

 • Vi har ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläppen inom vår produktion och vi rapporterar våra framsteg. Läs mer här
 • Genom förpackningsoptimering kan du till exempel minska koldioxidutsläppen i samband med transport. Läs mer om
  Förpackningsdesign
 • Klimatkompensation är ytterligare ett hjälpmedel i kampen mot klimatförändringar. Läs mer om vår tjänst CarbonZero här

Wellförpackningar är lätta att återvinna och utformade för cirkularitet

 • Wellförpackningar samlas in och återvinns i hela Europa.
 • Förpackningar i papper och kartong har mycket hög återvinningsgrad, i genomsnitt över 80 %*
 • Vi designar för cirkularitet, till exempel genom att designa bort avfall samt designa för funktionalitet och återvinning. Läs mer om cirkulär bioekonomi
 • Fibrerna kan återvinnas 7–9 gånger, i vissa fall ännu mer. Återvunna fibrer används för att tillverka nya wellförpackningar. Läs mer om återvinning

* European Recovered Paper Council (ERPC) Monitoring Report 2018

Ett klimatvänligt alternativ till fossilbaserad plast

 • Nya lagar och bestämmelser, till exempel EU:s förbud mot produkter i engångsplast, ökar behovet av mer miljövänliga och cirkulära lösningar.
 • För att visa på fördelarna med wellpapplösningar jämfört med alternativen genomför vi livscykelanalyser (LCA) som en hållbarhetsservice.
 • En livscykelanalys undersöker utvalda faser under livscykeln för ett material, en produkt eller en tjänst och utvärderar dess potentiella påverkan på miljön eller hälsan. En LCA kan användas när man utvecklar en ny produkt eller utvärderar en befintlig.
 • Vår LCA för EcoFishBox visar till exempel att den genererar minst 40 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med lådor i EPS.

Träfiber från 100 % förnybara källor

 • Råmaterialet till våra wellpapplösningar kommer från hållbart brukade skogar.
 • Våra produkter är återvinningsbara och produceras enligt gällande FSC®- och PEFC™ standarder för spårbarhet (Chain of custody). Certifierade produkter finns tillgängliga på begäran.
 • Vi säkerställer alltid att de skogar och plantager som vi avverkar träd från återplanteras.
 • Läs mer om vårt arbete för biologisk mångfald
 • Läs mer om vårt arbete för hållbart skogsbruk

*Certifieringar finns tillgängliga på begäran. Stora Enso Communications FSC®-Varumärkeslicensnummer: FSC-N001919.

Hygieniska förpackningar för garanterad livsmedelssäkerhet

 • Vi garanterar hygieniska och säkra livsmedelsförpackningar, från inköp ända fram till leverans.
 • Vi är stolta över att våra wellpappbruk är certifierade enligt de högt ställda kraven i livsmedelshanteringssystemet
  FSSC 22000. Det ger oss möjlighet att minska plastanvändningen inom livsmedelsindustrin ytterligare.
 • Alla material och produkter med livsmedelskontakt från Stora Ensos europeiska bruk inom Packaging Solutions följer EG-förordning 1934/2004 och produceras i enlighet med EG-förordning 2023/2006.
 • Våra leverantörer är skyldiga att följa våra krav.

Är du redo att bli en del av den cirkulära bioekonomin?

 


En guide till cirkulär design för förpackningar

I vår guide till cirkulär design för förpackningar hittar du

 • en översikt över cirkulär bioekonomi
 • Råd och tips om hur du kan kommunicera fördelarna med förnybara och cirkulära material på ett effektivt sätt
 • svar på de vanligaste frågorna om cirkulär förpackningsdesign
 • information om produktion och terminologi.

Läs vidare och låt oss göra rätt val tillsammans.

Ladda ned nu!

Snabblänkar