Skogs- och plantagevård samt markanvändning

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Hittar du inte det du söker?

Besök då vår kontaktsida istället så ska vi försöka hjälpa dig.

Genom att bruka skogar på ett hållbart sätt kan vi säkra biologisk mångfald och bekämpa klimatförändringar. Vårt virke kommer från europeiska skogar och eukalyptusplantager i Uruguay, Brasilien och Kina.

Framsteg

Vi följer upp våra framsteg inom hållbart skogsbruk med hjälp av nyckeltal som mäter hur stor andel av den mark för skogsbruk och avverkning som ägs och brukas av Stora Enso som är certifierad. Målet är att ligga kvar på den höga nivån 96 %. 2020 var andelen 98 %.

Andelen tredjepartscertifierad skog i vår totala virkesförsörjning var 78 % år 2019.

Vi arbetar aktivt för att öka tillämpningen av skogscertifiering i de områden där vi köper skog. I Ryssland och Brasilien främjar vi till exempel gruppcertifiering för att förmå fler leverantörer och jordbrukare att ansluta sig till systemen. I Ryssland samarbetar vi med ryska WWF kring gruppcertifiering, som i slutet av 2020 totalt omfattade en yta på 1,3 miljoner hektar. I Brasilien hade 76 jordbrukare gemensamma skogscertifikat i slutet av 2020, vilket motsvarar en yta på totalt 38 000 hektar, inklusive 16 000 hektar med eukalyptus.

Så här arbetar vi

För oss innebär ansvarsfull hantering av skogar och trädplantager att ta hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbarhet.

Vi känner till ursprunget för allt virke vi använder: 100 % kommer från hållbara källor. Vi tillämpar olika metoder för att säkerställa detta, inklusive certifiering och spårbarhetssystem från oberoende parter som Forest Stewardship Council 1 (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) samt miljöstandarden ISO 14001. Vi säkerställer alltid att de skogar och plantager som vi avverkar träd från återplanteras.

2020 kom 87 % av Stora Ensos virke från halvnaturlig skog i Europa, medan 13 % härstammade från plantager.

Vi är aktiva inom flera lokala och globala skogsorganisationer, nätverk och program, inklusive Forest Solutions Group (FSG) inom World Business Council for Sustainable Development, The Forests Dialogue (TFD) samt Världsnaturfondens plattform New Generation Plantations (NGP).


Våra riktlinjer
  • Policy för inköp av virke och fibrer samt markskötsel
  • Miljöriktlinjer
  • Stora Enso-koden
  • Uppförandekod för leverantörer

Möjligheter och utmaningar

Träd som växer tar upp och lagrar koldioxid från atmosfären som sedan fortsätter att lagras i träbaserade produkter. Genom ett hållbart skogsbruk kan nya generationer träd ersätta de som avverkas.

Klimatförändringar innebär både fysiska utmaningar och möjligheter för skogar och plantager till följd av förändrade vädermönster för temperatur, vind och regn. Skogar som brukas på ett hållbart sätt kan göra hela ekosystem mer motståndskraftiga mot negativ påverkan och mer mottagliga för positiv påverkan. Skogshälsa och tillväxt måste säkerställas genom hållbart skogsbruk under hela skogens livscykel.

1 Licensnumret (Stora Enso Communications) är FSC-N001919.

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.

Snabblänkar

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest