Från träd till batterier

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Vi på Stora Enso är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Som ett ytterligare bevis på detta producerar vi ett biobaserat kol som vi kallar Lignode® by Stora Enso och som används för hållbar elektrifiering. Vårt mål är att tillgodose behoven på den globala batterimarknaden genom att utveckla hållbara alternativ.

Batterimarknaden beräknas öka tiofalt under de kommande tio åren, främst tack vare fler lösningar inom e-mobilitet som eldrivna bilar, bussar och cyklar. Syntetisk grafit, det icke förnybara och fossilbaserade material som ofta används i dagens batterier, kan ersättas av lignin. Lignin utgör 20–30 % av ett träd och är en biprodukt vid framställningen av cellulosafiber. Det är en av de största förnybara kolkällor som finns. Det är spårbart och miljontals ton lignin produceras redan inom Europa. Stora Enso är Europas största producent av lignin, med en årlig produktionskapacitet på 50 000 ton.

Ett material som tillgodoser framtidens miljömedvetna kunder

Ligninbaserat kol kan användas i batterier för exempelvis konsumentelektronik och fordonsindustri samt i storskaliga energilagringssystem. Stora Enso använder torrt lignin för att framställa Lignode, och målet är att skapa en europeisk leveranskedja för litiumjonbatterier. Vi strävar efter att erbjuda marknadens mest hållbara och miljövänliga anodmaterial för att tillgodose framtidens miljömedvetna kunder. Vårt lignin har överlägsen spårbarhet genom certifikat som säkerställer hållbar råvaruhantering.

Ligninbaserat kol hör till kategorin hårt kol, som låg till grund för den ursprungliga utvecklingen av litiumjonbatterier. Hårt kol tillverkat av lignin har liknande egenskaper som andra icke-grafitiska anodmaterial. Strukturen på det hårda kolet i Lignode innebär att anoden i ett batteri kan laddas och laddas ur snabbare jämfört med traditionell grafit. Det ger även bättre prestanda i låga temperaturer, vilket innebär en lägre säkerhetsrisk vid minusgrader.

Tillsammans för en fossilfri framtid

Som vi alla vet är innovation inte möjlig utan samverkan. För att kunna möta efterfrågan från den snabbväxande anodmarknaden undersöker vi nu strategiska samarbeten för att skala upp och snabba på kommersialiseringen och skapa en självförsörjande europeisk leveranskedja för batterier.

Pilotanläggningen för biobaserade kolmaterial finns på Stora Ensos bruk i finska Sunila, där lignin har producerats i industriell skala sedan 2015. Bioraffinaderiets årliga produktionskapacitet för lignin är 50 000 ton, vilket gör Stora Enso till världens största producent av lignin.