Säkerhets-coachning

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Säkerhets-coachning är ett systematiskt tillvägagångssätt där man leder individer mot säkrare beteenden. Coacher, som utbildas från den egna organisationen, diskuterar säkerhet med sina kollegor på individuell basis och uppmuntrar alla till att anamma ett säkerhetstänk. Personligt ansvar och säkerhetsengagemang kommer att vara i fokus under Stora Ensos säerhetsvecka.

Säkerhets-coachning bidrar till att anställda tar personligt ansvar för säkerhet

Stora Enso uppmuntrar anställda och entreprenörer till att ta ansvar för säkerheten. Säkerhetsträningsprogrammet som lanserades i början av 2021 är ett långsiktigt initiativ som ska hjälpa anställda att ta ett större säkerhetsansvar.

”Vi har alla en viktig roll att spela inom säkerhet. Alla kan bli bättre och arbeta på ett säkrare sätt”, säger Wolf Willems, säkerhetschef på Stora Enso.

”Säkerhetsträning belyser individens roll och beteende har för att skapa en säker arbetsmiljö. Alla inom organisationen måste känna sig ansvariga och förväntas konsekvent upprätthålla goda säkerhetsrutiner. Alla kan göra skillnad”, säger Jani Jumppanen, säkerhetsdirektör för divisionen Packaging Materials.

Lärdomar och erfarenheter

En säkerhetscoach är en utbildad kollega som bidrar med stöd i att utveckla ett säkerhetstänk och som erbjuder en kanal där man kan ta upp säkerhetsrelaterade frågor och förbättringsförslag. Fram till idag har över 150 coacher utbildats och runt 1 900 personer har fått coachning. Säkerhetscoacher ska ha individuella säkerhetsdiskussioner med alla anställda på sin enhet enligt en gemensam agenda.

”Den här upplevelsen har lärt mig att lyssna på andra och att vara genuint närvarande. Nu känner jag mer att jag vågar inleda konversationer. Många förstår att säkert beteende kommer inifrån”, säger en av coacherna, Ari Peltoniemi, som jobbar som skiftledare på den största kartongmaskinen på bruket Imatra, Finland.

All återkoppling som registreras i diskussionerna granskas tillsammans med ledningen och utvärderas för implementering.

Säkerhetsriskerna på ett kontor skiljer sig åt från produktionen, men personligt ansvar är precis lika viktigt. ”Inom mitt område arbetar folk främst på kontor. Coachning är ett bra sätt att påminna oss själva om vad vi kan göra för att arbeta bättre och säkrare”, säger Monika Mierzejewska som jobbar som administrationsassistent på bruket i Ostroleka, Polen.

Operatören Liang Shipu är en av operatörerna som coachats på Packaging Materials bruk i Beihai, Kina: ”Tack vare säkerhetsutbildningen förstår jag hur viktigt det är att ’tänka innan man agerar’. Programmet har hjälpt mig få en bättre säkerhetsmedvetenhet. Vi behöver lära oss att skydda oss själva”, säger Liang.

Bruksdirektören Marie Morin från Skoghall, Sverige, ser många fördelar med säkerhets-coachning: ”Det är hälsosamt att reflektera över vårt eget beteende och att utmanas i det. Hur aktivt eller passivt engagerad är jag inom säkerhet? Att vara passivt engagerad innebär att jag gör vad som förväntas av mig och att jag följer reglerna. Att ta ett steg framåt och vara aktivt engagerad innebär att jag letar efter förbättringsmöjligheter och nya sätt att arbeta på för att minska eller eliminera våra risker.”

”Jag vet att vi har haft bra dialoger om säkerhet och att vi även pratar om säkerhet på ett konstruktivt sätt och tar ansvar för säkerhetsfrågor”, avslutar Marie Morin.

Stora Enso genomför en koncerngemensam säkerhetsvecka från 8 till 14 november på temat ”Säkerhet börjar med mig”. Säkerhetsveckan är en möjlighet att synliggöra säkerhet och förstärka befintliga vktiga aktiviteter – och att introducera nya initiativ som kommer fortsätta efter veckan. Säkerhetsveckan gör det möjligt för oss att bygga upp en lokal säkerhetskultur på alla våra anläggningar.

Säkerhet börjar med mig

Operatör

Liang Shipu

”Tack vare säkerhetsutbildningen förstår jag hur viktigt det är att ’tänka innan man agerar’. Programmet har hjälpt mig få en bättre säkerhetsmedvetenhet. Vi behöver lära oss att skydda oss själva.”