Våra divisioner

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Stora Enso består av fem divisioner: Packaging Materials, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products och Forest. Våra kunder finns inom förpackningsindustrin, bygg- och snickeribranschen samt bland förlag, tryckerier och pappershandlare.

Packaging Materials

Divisionen Packaging Materials strävar efter att leda utvecklingen av cirkulära förpackningar och tillhandahålla förpackningsmaterial i premiumkvalitet baserade på nyfiber och återvunnen fiber. Med fokus på dagens miljömedvetna konsumenter hjälper Stora Enso kunderna att ersätta fossilbaserade material med förnybara, återvinningsbara och miljövänliga alternativ för deras dryckes-, livsmedels-, läkemedels- och transportförpackningar. Ett brett sortiment av barriärskikt möjliggör designoptimering för mer krävande slutanvändningsområden.

Marknadstillväxt: 9 Mt under 2014-2021 Position: # 1 i LPB, FSB och CUK i världen eller Europa Högkvalitativ SC-fluting 1-3%, Kraftliner 2-3% exkl. Nordamerika.

Strategi: Öka den relativa marknadsandelen i lönsamma nischer inom konsumentkartong och tillväxt på fluting- och kraftlinermarknaden.

Konkurrens: Inom konsumentkartong har Stora Enso en stark bas i Europa och konkurrerar med företag som BillerudKorsnäs, Metsä Board och Iggesund. Utanför Europa är de största konkurrenterna Klabin, Evergreen, Georgia-Pacific och International Paper. Gällande wellpappråvara tävlar företaget främst med Mondi, Prinzhorn, BillerudKorsnäs, SCA, SAICA, International Paper och WestRock.

Packaging Solutions

Divisionen Packaging Solutions utvecklar och erbjuder fiberbaserade förpackningslösningar i premiumkvalitet och tillhörande tjänster. Stora Ensos exklusiva, miljövänliga förpackningsprodukter används av ledande varumärken inom olika marknadssektorer, inklusive detaljhandel, e-handel och industri. Portföljen inkluderar bland annat konvertering av wellpapp och kartong, konvertering av nya material som formed fiber och träfiberbaserat skum, tjänster inom design och hållbarhet, samt lösningar för cirkularitet och automatisering.

Marknadstillväxt: Möjligheter till tillväxt tack vare den växande ehandelssektorn och trenden att ersätta fossilbaserat material med förnyelsebart material.

Strategi: Selektiv lönsam tillväxt

Konkurrens: Packaging Solutions är mycket starka inom wellpappförpackningar på de områden där divisionen är aktiv, nämligen Norden, Baltikum, och Polen. Dessa marknader är fragmenterade, och de främsta konkurrenterna är Smurfit Kappa och DS Smith.

Biomaterials

Divisionen Biomaterials tillgodoser de ökande kraven på biobaserade lösningar som kan ersätta fossilbaserade och farliga material. Stora Enso använder alla delar av biomassan, exempelvis lignin, för att utveckla nya lösningar. Våra satsningar för att ersätta fossilbaserade material omfattar bland annat innovationer som kol för energilagring, biobaserade bindemedel och biobaserad kolfiber. Vårt massaerbjudande inkluderar en mängd olika massakvaliteter för att tillgodose behoven hos tillverkare av pappers-, kartong-, tissue- och hygienprodukter, samt material från processernas sidoströmmar, som tallolja och terpentin från biomassa.

Marknadstillväxt: 2,4 % eller 1,5 miljoner ton/år, snabbast tillväxt inom textilier (+3 %) och hygien (3,6 %) Position: Bredast portfölj av massakvaliteter, nr 1 i Europa inom fluffmassa Strategi: Stärka nuvarande verksamhet och skapa ny lönsam tillväxt

Konkurrens: Divisionen Biomaterials konkurrerar med andra massaproducenter som UPM, Metsä Fibre, Södra, Fibria (partner i Veracel), Eldorado, CMPC, Arauco (partner i Montes del Plata) och Suzano. På potentiella nya marknader kommer Biomaterials att konkurrera med såväl bioteknik- och biokemiföretag som med den kemiska industrin.

Wood Products

Divisionen Wood Products är en av Europas största producenterna av sågade trävaror och en ledande global leverantör av hållbara träbaserade lösningar för byggindustrin.  Den växande verksamheten Building Solutions utvecklar byggkoncept för att främja byggnation med lägre koldioxidavtryck och miljövänlig design. Stora Enso utvecklar även digitala verktyg för att underlätta projekt för design och byggnation i trä. Vi erbjuder dessutom lösningar för fönster och dörrar samt för förpackningsindustrin, och pellets som möjliggör hållbara uppvärmningslösningar.

Marknadstillväxt: Global sågad barrved 2–3 %, europeisk nybyggnation 3,5 % Position: nr 1 i Europa och nr 4 i världen inom leverans av byggmaterial i trä

Strategi: Snabbare tillväxt

Konkurrens: Tack vare sin starka ställning och räckvidd är Stora Enso en stor global aktör inom träprodukter. För Wood Products finns konkurrensen främst på lokal nivå, i form av tillverkare av byggnads- och inredningsmaterial samt sågverk och träindustrier.

Forest

Divisionen Forest skapar mervärde genom hållbart skogsbruk, konkurrenskraftig virkesanskaffning och innovation. Skogarna är själva grunden i Stora Ensos förnybara erbjudanden. Divisionen förvaltar Stora Ensos skogstillgångar i Sverige och en andel på 41 % av Tornator, vars skogstillgångar i första hand finns i Finland. Divisionen ansvarar även för virkesanskaffningen för Stora Ensos verksamhet i Norden och Baltikum samt för B2B-kunder. Stora Enso är en av världens största privata skogsägare.


Snabblänkar