Våra divisioner

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Stora Enso består av sex divisioner: Packaging Materials, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products, Forest och Paper. Våra kunder finns inom förpackningsindustrin, bygg- och snickeribranschen samt bland förlag, tryckerier och pappershandlare.

Packaging Materials

Divisionen Packaging Materials har som ambition att vara världsledande inom cirkulär ekonomi med våra högkvalitativa förnybara förpackningsmaterial baserade på både nyfiber och återvunnen fiber. Genom att ta hänsyn till dagens miljömedvetna konsumenters behov, hjälper vi kunder och varumärkesägare att hitta det bästa materialet för deras förpackningar och att ersätta fossilbaserade material med alternativ som ger låga koldioxidavtryck samt är förnybara och återvinningsbara. Vårt breda urval av barriärbeläggningar möjliggör design och optimering av förpackningar lämpliga för olika krävande slutanvändningområden för konsumentprodukter och industriella förpackningar.

Marknadstillväxt: 9 Mt under 2014-2021 Position: # 1 i LPB, FSB och CUK i världen eller Europa Högkvalitativ SC-fluting 1-3%, Kraftliner 2-3% exkl. Nordamerika.

Strategi: Öka den relativa marknadsandelen i lönsamma nischer inom konsumentkartong och tillväxt på fluting- och kraftlinermarknaden.

Konkurrens: Inom konsumentkartong har Stora Enso en stark bas i Europa och konkurrerar med företag som BillerudKorsnäs, Metsä Board och Iggesund. Utanför Europa är de största konkurrenterna Klabin, Evergreen, Georgia-Pacific och International Paper. Gällande wellpappråvara tävlar företaget främst med Mondi, Prinzhorn, BillerudKorsnäs, SCA, SAICA, International Paper och WestRock.

Packaging Solutions

Packaging Solutions utvecklar och marknadsför fiberbaserade förpackningslösningar i världsklass. Vi arbetar ständigt med innovation och söker hela tiden nya sätt att ersätta fossilbaserade förpackningar med förnybara, miljövänliga alternativ. Våra förstklassiga förpackningslösningar används av världsledande kunder och varumärken i en mängd olika branscher.

Marknadstillväxt: Möjligheter till tillväxt tack vare den växande ehandelssektorn och trenden att ersätta fossilbaserat material med förnyelsebart material.

Strategi: Selektiv lönsam tillväxt

Konkurrens: Packaging Solutions är mycket starka inom wellpappförpackningar på de områden där divisionen är aktiv, nämligen Norden, Baltikum, Polen och Ryssland. Dessa marknader är fragmenterade, och de främsta konkurrenterna är Smurfit Kappa och DS Smith.

Biomaterials

Divisionen Biomaterials erbjuder olika massakvaliteter för att möta efterfrågan från tillverkare av papper, kartong, mjukpapper, textil och hygienprodukter. Vi utvecklar också nya sätt att maximera det värde som kan utvinnas ur trä och andra typer av lignocellulosisk biomassa. Utvunna sockerarter och lignin har många olika potentiella användningsområden.

Marknadstillväxt: 2,4 % eller 1,5 miljoner ton/år, snabbast tillväxt inom textilier (+3 %) och hygien (3,6 %) Position: Bredast portfölj av massakvaliteter, nr 1 i Europa inom fluffmassa Strategi: Stärka nuvarande verksamhet och skapa ny lönsam tillväxt

Konkurrens: Divisionen Biomaterials konkurrerar med andra massaproducenter som UPM, Metsä Fibre, Södra, Fibria (partner i Veracel), Eldorado, CMPC, Arauco (partner i Montes del Plata) och Suzano. På potentiella nya marknader kommer Biomaterials att konkurrera med såväl bioteknik- och biokemiföretag som med den kemiska industrin.

Wood Products

Divisionen Wood Products levererar mångsidiga träbaserade produktlösningar till bygg- och inredningsindustrin. Vårt produktutbud täcker alla områden inom byggnation, bland annat massiva konstruktionselement i trä, träkomponenter och sågade trävaror. Vi erbjuder även pellets för hållbar uppvärmning. Våra kunder är huvudsakligen bygg- och snickeriföretag, grossister och detaljister.

Marknadstillväxt: Global sågad barrved 2–3 %, europeisk nybyggnation 3,5 % Position: nr 1 i Europa och nr 4 i världen inom leverans av byggmaterial i trä

Strategi: Snabbare tillväxt

Konkurrens: Tack vare sin starka ställning och räckvidd är Stora Enso en stor global aktör inom träprodukter. För Wood Products finns konkurrensen främst på lokal nivå, i form av tillverkare av byggnads- och inredningsmaterial samt sågverk och träindustrier.

Forest

Den nya Skogsdivisionen, som startade sin verksamhet i början av 2020, inkluderar alla Stora Ensos skogstillgångar samt 41% av Tornator som har sina huvudsakliga skogstillgångar i Finland. Divisionen inkluderar också träförsörjningsverksamheten i Finland, Sverige, Rysland och de Baltiska länderna. Divisionens nyckelområden kommer vara hållbar skogsförvaltning, konkurrenskraftig träförsörjning till Stora Ensos fabriker samt innovation. Som en stor aktör inom bioekonomin är tillgången till trä avgörande för Stora Enso. Idag är Stora Enso en av världens största privata skogsägare.

Paper

Divisionen Paper tillhandahåller förstklassiga pappersprodukter för tryckta medier och kontorsbruk. Det breda sortimentet omfattar papper som tillverkas av ny och återvunnen träfiber. De viktigaste kundgrupperna är tidnings- och bokförlag, återförsäljare, tryckerier, grossister, konverterare och leverantörer av kontorsmaterial. Vi skapar värde för våra kunder genom att erbjuda konkurrenskraftiga produkter och tjänster som motsvarar deras krav på kvalitet och hållbarhet.

Marknad: Fallande position: nr 2 i Europa

Strategi: Maximal generering av kassaflöde

Konkurrens: Inom Paper konkurrerar vi med andra stora europeiska och globala producenter som UPM, Sappi och Mondi, inte bara när det gäller produkternas kvalitet och sortiment, utan även verksamhetens effektivitet och hållbarhet.

Snabblänkar