En ny era har startat vid bruket i Uleåborg

Publicerat 16 februari 2021
Efter konverteringen av en pappersmaskin till produktion av wellpappråvara, är Uleåborgs bruk nu redo att ta sig an den växande förpackningsmarknaden. Investeringen på 350 miljoner EUR är slutförd och bruket har startat tillverkning av högkvalitativ kraftliner till kunder världen över.

Utöver konverteringen till kraftlinerproduktion har massabruket modifierats för att producera oblekt kraftmassa. Även brukets miljöresultat har förbättrats på flera sätt. Konverteringen har inneburit stora fördelar för bearbetningen av illaluktande gas och processvatten samt för förvaringen av träflis. Totalt har 40 MEUR investerats i förbättringarna, och bruket har nu teknisk kapacitet att producera all sin energi utan att behöva använda fossila bränslen.

Utnyttjar kompetens och infrastruktur för att bygga inför framtiden

Sedan 1996 har Uleåborgs bruk producerat bestruket finpapper på två tillverkningslinjer. I maj 2019 fattade företaget ett beslut om att upphöra med papperstillverkningen och investera 350 MEUR i konverteringen av den ena pappersmaskinen till högkvalitativ kraftliner för förpackningar. Pappersproduktionen och arkningen i Uleåborg upphörde i september 2020, och i januari 2021 startade massaproduktionen vid det konverterade bruket. Bruket förväntas nå sin planerade produktionskapacitet i slutet av Q2 2021.

– Uleåborg har haft en perfekt utgångspunkt för den här typen av konvertering. Det fanns redan ett integrerat massabruk, ett kraftverk, befintliga papperslinjer och ett erfaret team. Dessutom är det geografiska läget idealiskt för råmaterial och transport, med djuphavshamnen i direkt anslutning till bruket, säger Hannu Kasurinen, EVP Packaging Materials.

Den nya kapaciteten för kraftliner stärker Stora Ensos globala erbjudande inom wellpappråvara avsevärt. Ett liknande konverteringsprojekt genomfördes 2015–2016 på bruket i Finska Varkaus, där en av pappersmaskinerna konverterades till produktion av kraftliner.

I dag arbetar runt 400 personer på Uleåborgs bruk, inklusive hamn- och logistikpersonal. Anläggningens förbrukning av virke, som främst köps in från privata skogsägare i norra Finland, kommer att öka med 0,5 miljoner m3 till 2,4 miljoner m3 per år.

Stark kraftliner för kontakt med livsmedel

– Uleåborgs nya produkt är en mycket stark kraftliner av 100 % nyfiber som är godkänd för kontakt med livsmedel och som kommer att erbjudas med både brunt och vitt ytskikt. Det finns en stark efterfrågan för den här kvaliteten. Vi förväntar oss att Uleåborgs bruk, när det är helt inkört, kommer att generera en årlig omsättning på 300 MEUR år 2022, fortsätter Hannu Kasurinen.

Produkten, AvantForteTM by Stora Enso, har tre fiberlager, vilket gör den till den starkaste kraftlinern i Stora Ensos portfölj. Den kan bland annat användas i förpackningar för färska, feta eller fuktiga livsmedel samt i premiumförpackningar för e-handeln. Kunder inom slutanvändningsområden som kräver styrka, renhet och attraktiva visuella egenskaper kommer att få stor nytta av Uleåborgs nya produkt.

– Uleåborgs papperskvalitet var en måttstock för träfritt bestruket papper. Vårt mål är att uppnå samma status inom kraftliner. Resan mot att bli bäst har bara börjat, men teamet i Uleåborg brinner för säkerheten och för att leverera premiumkvalitet till våra kunder, säger Uleåborgs brukschef Juha Mäkimattila.

Nya arbetstillfällen i inköpskedjan

Totalt 2,4 miljoner m3 trä till Uleåborgs bruk ger ett årligt kassaflöde på över 100 MEUR till den regionala ekonomin. Detta inkluderar både intäkter från virkesförsäljning för skogsägarna och intäkter från avverkning och transport för Stora Ensos lokala samarbetspartners. Ökningen uppgår till ungefär 20 MEUR.

Utöver de ökade intäkterna skapar virkesanskaffningen fördelar på arbetsmarknaden. Konverteringen av Uleåborgs bruk kommer att leda till 100 nya arbetstillfällen inom virkesinköp, avverkning, transport och skogsförvaltning. I framtiden kommer virkesanskaffningen för Uleåborgs bruk att ge arbete åt flera hundra personer i norra Finland.

Vill du veta mer?

Genom länkarna nedan kan du läsa mer om investeringen i Oulu och om Containerboard samt AvantForteTM.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest