Globala megatrender skapar ökad efterfrågan på innovationer inom biomaterial

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
En intervju med Markus Mannström, Executive Vice President på divisionen Biomaterials. Här berättar han om den framtida potentialen för nya innovationer inom biomaterial.

Stora Enso har definierat innovationer inom biomaterial som ett av de viktigaste fokusområdena för tillväxt. Kan du berätta mer?

Inom divisionen Biomaterials fokuserar vi våra innovationssatsningar alltmer på vår biokemiska plattform för lignin, hållbara förpackningsmaterial och biobaserade barriärskikt.

När det gäller lignin bygger vi på våra styrkor inom områden där vi ser möjligheter till tillväxt med höga marginaler. Det handlar bland annat om kol för energilagring, biobaserade bindemedel och kolfiber. Vårt bruk i finska Sunila är ledande inom produktion av kraftlignin, och har därmed stor betydelse för utvecklingen av våra nya produkter.

Vilka slutprodukter eller marknader vänder sig innovationerna inom divisionen Biomaterials till?

Våra råmaterial är mångsidiga och lämpar sig för många olika användningsområden:

  • Med Lignode, vårt biobaserade kolmaterial, skapar vi en europeisk leveranskedja för litiumjonbatteriindustrin som växer snabbt.
  • Inom biobaserade bindemedel och lim erbjuder vi våra kunder nya marknadsmöjligheter med NeoLigno, ett helt biobaserat och giftfritt råmaterial för ett hälsosamt inomhusklimat både hemma och på arbetsplatsen.
  • Tillsammans med våra partners i värdekedjan kan vi exempelvis erbjuda vindkraftverk med hållbar och högpresterande kolfiber för kritiska komponenter.
  • Vi bygger en pilotanläggning för Papira, ett fiberbaserat skummaterial, som ett förnybart alternativ till traditionellt förpackningsskum och stötdämpande skum.
  • Vi utvecklar material som är helt förnybara och enkla att återvinna för mat- och dryckesförpackningar.

Vilken tillväxtpotential ser du för innovationer inom biomaterial?

Nya biomaterial är en viktig innovationsplattform. Därför arbetar vi med banbrytande innovationer där vi ser betydande och attraktiva affärsmöjligheter.

Följande exempel visar en del av den framtida tillväxtpotentialen:

Den globala batterimarknaden beräknas öka tiofalt under de kommande tio åren, främst tack vare ökande e-mobilitet som eldrivna bilar, bussar och cyklar. Det innebär att det finns ett behov av mer miljömässigt hållbara lösningar inom fordonsindustrin, liksom inom konsumentelektronik.

Efterfrågan på kolfiber stiger stadigt med en årlig tillväxt på 10 procent. Och i dag används 20 procent av det globala kolfiberutbudet av vindkraftindustrin.
Inom hållbara förpackningslösningar söker företagen biobaserade material för att leva upp till sina egna miljömål gällande återvinning, minskat plastavfall och användning av fossilfria material, med bibehållen förpackningsprestanda av hög kvalitet.

Vad är det som driver efterfrågan inom Biomaterials?

De globala megatrenderna förändrar samhället och vår bransch. Konsumenterna kräver förändring, eftersom de vill ha smidig tillgång till en miljövänlig livsstil, och våra kunder söker lösningar för att tillgodose de här kraven.

Våra affärsmöjligheter drivs till stor del av behovet av att ersätta oljebaserade material – som fenol, grafit och kolfiber – med förnybara och hållbara material tidigt i värdekedjan. Cirkularitet och fokus på livscykeln driver också den här övergången, i kombination med konsumenternas ökande efterfrågan på minskad miljöpåverkan och miljövänliga produkter.

Vilken betydelse har massan inom er verksamhet? Hur ser du på läget för den globala massamarknaden?

Marknadsmassa har oerhört stor betydelse för Stora Ensos intäkter, vinster och kassaflöde. Kostnadseffektiv massa är därför ett måste. Vi ser även massan som en förutsättning för vårt innovationsarbete när vi bygger vidare på våra starka massa- och fiberkunskaper inom hela värdekedjan.

I linje med Stora Ensos strategiska riktning bestämde vi oss för att lämna segmentet dissolvingmassa för viskosproduktion och i stället satsa på massakvaliteter med högre marginaler och större potential att vinna marknadsandelar.

Vi ser fantastiska möjligheter för vår massa tack vare de ökande kraven på hållbara förpackningar och miljövänliga produkter. Inom fluffmassa efterfrågar konsumenterna hygien- och non wovenprodukter som möjliggör en mer miljövänlig livsstil. Med NaturaFluff Eco kan vi leverera maximal prestanda med minimal miljöpåverkan, inklusive ett 30 procent lägre koldioxidavtryck.

Utöver nya innovationer, vilka är de viktigaste strategiska besluten för divisionen Biomaterials framöver?

De främsta strategiska besluten för divisionen Biomaterials omfattar vårt fokus på att stärka vår konkurrenskraft och att arbeta med en högattraktiv innovationsplattform.

Vi fokuserar på bibehållen och förbättrad kostnadsmässig konkurrenskraft och effektivitet, både vid våra samägda bolag i Latinamerika och våra egna bruk, samt på kontinuerlig utveckling av massaprodukter och -erbjudanden vid våra nordiska bruk.

Vi fortsätter att snabba på kommersialiseringen av vår innovationsportfölj, med fokus på den biokemiska plattformen för lignin, slutproduktsmarknader med hög tillväxt, och en obestridd position inom hållbarhet.

Markus Mannström

Executive Vice President, Biomaterials Division