Fallstudie: The Centre for Advanced Timber Technology, Hereford, Storbritannien

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Det finns starka argument för att använda massivt trä vid byggnation av skolor. Byggnader med stomme i trä är lätta men samtidigt stabila, de är energieffektiva, går extremt snabbt att bygga och håller utan problem i 50 till 100 år (och ofta mycket längre än så).

Foto: Speller Metcalfe

Dagens arkitekter och skolstyrelser väljer allt oftare trä som byggmaterial, inte bara för stabiliteten och den korta byggtiden som möjliggör byggnation under loven, utan även tack vare en mängd andra fördelar.

För att ta reda på mer om de senaste möjligheterna inom massivt trä i skolbyggnader vände vi oss till några av medlemmarna i planeringsteamet för New Model Institute for Technology and Engineering (NMITE), en teknisk högskola i brittiska Hereford. 

Anläggningen rymmer ett banbrytande CATT-center (Centre for Advanced Timber Technology). Som namnet antyder har man skapat ett flaggskeppsexempel på vad massivt trä kan åstadkomma, för att återspegla inriktningen i undervisningen och inspirera kommande generationer. Som många andra brittiska skolor drivs NMITE ideellt, med snäv budget och ambitiösa hållbarhetsmål. Deras råd när det gäller vad man ska tänka på vid konstruktionen av en modern skolbyggnad kan med andra ord vara användbara för alla, från rektorer till stadsplanerare.  

The Centre for Advanced Timber Technology, Hereford, UK

NMITE har skapat en optimal inlärningsmiljö som snarare påminner om en yoga- eller träningsanläggning. CATT-byggnaden är ett populärt nav som främjar elevernas utveckling, samarbetsförmåga och kommunikation, enbart med hjälp av trä. 

Varför byggde ni er nya skola i trä?

Gabriele Tamagnone, CATT-docent: Valet föll på trä för att visa upp möjligheterna inom träkonstruktion och skapa en byggnad som skulle bli en symbol för hållbarhet i hela regionen. Dessutom fungerar resultatet även som ett läroexempel på en hållbar byggnad och inomhusmiljö. Därför var det enormt viktigt att använda samma tekniker som förekommer i undervisningen, och att exponera så mycket trä som möjligt.

Arkitektbyrån Bond Bryan bidrog också på ett tidigt stadium till att säkerställa att trä användes i stor utsträckning.

Byggnaden är monterad av 151 prefabricerade element (väggar, golv och tak i Sylva™ CLT by Stora Enso). Hur såg processen ut vid byggnation med prefabricerade komponenter?

Gabriele Tamagnone: Vid byggnation med träprodukter startar processen oftast med byggkonceptet som definierar de olika rummens storlek och geometri. På så sätt kan man testa olika system för att säkerställa att resultatet blir som man har tänkt sig.

När det gäller monteringen levererades de prefabricerade elementen just-in-time (JIT), och det var enkelt att placera ut komponenterna tack vare DfMA-konceptet (Design for Manufacture and Assembly). 

I det här projektet användes Stora Ensos kostnadsfria digitala BIM-verktyg vid orderplaneringen, vilket också är kopplat till de prefabricerade komponenterna. 

Den här modellen kommer även att hjälpa oss att utarbeta vår Living Lab-strategi och köra simulationer i framtiden, både i forsknings- och utbildningssyfte.

Är byggnation i trä en trend som är här för att stanna?

Gabriele Tamagnone: Om vi vill kunna få bukt med den globala uppvärmningen hoppas jag att byggnation i trä är en hållbar arkitektonisk trend som är här för att stanna. Vårt NMITE-projekt är ett bra exempel på en byggnad där byggkomponenter i massivt trä som lagrar koldioxid var ett lämpligt alternativ med tanke på byggnadens planlösning och utrymmen. 

Vad tycker eleverna och lärarna om den nya byggnaden?

Gabriele Tamagnone: Den är fantastisk! Det är underbart att ha tillgång till en byggnad som så tydligt visualiserar det som undervisas. Vårt nära samarbete med projektets olika partners säkerställer även att kunskaperna från projektet kan användas i utbildningen. Vi kan dessutom dra lärdomar från det här projektet för att se till att framtida projekt levereras på ett mer hållbart sätt och designas med trä som utgångspunkt, i stället för att i efterhand ändra specifikationen till trä i en byggnad som egentligen är planerad att byggas i andra, mindre hållbara material. 

Fil. dr Mila Duncheva är Business Development Manager för Stora Enso i Storbritannien och Irland, och arbetade med NMITE-projektet för Stora Enso. Hon har dessutom undervisat studenterna på NMITE. Så här säger hon om den nya byggnaden: Eftersom jag varit delaktig i att utforma kompetensinriktningen av utbildningen inom träteknik och -design var det ett sant nöje att få möjlighet att undervisa på NMITE på själva invigningen av kursen. Läromiljön är enormt inspirerande med sina exponerade väggar och tak i Sylva CLT. Studenterna från den akademiska världen och näringslivet kommer att ha stor nytta av sitt Living Lab, utrustat med våra patenterade fuktsensorer, för att få större kunskap om träkonstruktioners byggnadsfysik.

Hur fungerar det att försäkra byggnader i trä?

Mila Duncheva: I Storbritannien har vi strikta krav gällande byggsäkerhet och försäkringar i samband med byggnader som har exponerade byggelement i massivt trä. Det är helt naturligt, eftersom professionell kompetens och byggteknik är avgörande för människors och byggnaders säkerhet. NMITE-byggnaden överträffar kraven, tack vare teamets expertis, designen och detaljer som smarta sensorer i konstruktionen. Data från de inbyggda sensorerna varnar genast förvaltarna vid eventuella mätvärden över en viss nivå, vilket ger försäkringsgivarna ytterligare trygghet och konkreta data. 

Snabbfakta  

NMITE:s undervisningsmetod bygger till stor del på gemensam, elevcentrerad inlärning och samarbeten med näringslivet. De behövde en plats för praktisk undervisning i verklighetstrogen miljö. De ville helt enkelt ha ett Living Lab i stället för traditionella klassrum.

Byggnaden, som ligger i brittiska Hereford, rymmer såväl ett Centre for Advanced Timber Technology som ett Centre for Automated Manufacturing.

Byggnaden utgör totalt 2,536m² och består av två olika delar: fem studios på 1,150m² närmast entrén och två verkstäder längre in i byggnaden på 1,386m² (680,4m² respektive 705,6m²).

Verkstäderna präglas av tydlig fabrikskänsla och en stomme av stål. Studion är i stället uppbyggd av en kombination av CLT och limträ med utvändiga isolerade träskivor och en fasad i lärkträ.  

 • Cirka 600 elever kommer att studera här.
 • Total storlek: 1,150m² i form av studios, 1,386m² i form av verkstäder
 • Byggherre: Speller Metcalfe
 • Partner till Stora Enso: Hybrid Structures
 • Arkitekt: Bond Bryan
 • Total kostnad: 6 miljoner GBP
 • CLT från Stora Enso: 289 m³ CLT i icke synlig kvalitet (Det tar bara två minuter för samma trävolym att växa upp under en sommardag i de österrikiska skogarna.)
 • Prefabricerade element / Sylva by Stora Enso: 151 element
 • Monteringstid: 5 veckor, från 18 september till 3 november 2021 (endast CLT och limträ)
 • Total byggtid: Juni 2021 till juli 2022
 • Projektet slutfördes: 2022

220 ton koldioxid avlägsnades från atmosfären när träden växte, och kommer att lagras i byggnaden under hela dess livslängd. Som jämförelse har en genomsnittlig britt ett årligt koldioxidavtryck på runt 13 ton (Mike Berners-Lee). 

Särskilt tack till Gabriele Tamagnone, docent (CATT) samt professor Robert Hairstans, CATT Director vid New Model Institute for Technology and Engineering.   

Visste du att ...

Det ofta är lättare att slappna av när du befinner dig i naturen – en skog, en park eller till och med en trädgård? Begreppet ”biofil design” syftar på det här fenomenet med naturnära design i och runt byggnader. Effekterna är mätbara i träkonstruktioner.