Stora Enso förvärvar det nederländska bolaget De Jong Packaging Group för att accelerera tillväxten inom förnybara wellförpackningar

STORA ENSO OYJ INSIDERINFORMATION 2022-09-08 kl. 9.00 EEST

Stora Enso förvärvar nederländska De Jong Packaging Group, för ett bolagsvärde av cirka 1 020 miljoner euro. Förvärvet kommer att fortsätta stärka Stora Ensos strategiska riktning, påskynda omsättningstillväxten, och bygga marknadsandelar inom förnybara förpackningslösningar i Europa. De Jong Packaging Group är en av de största producenterna av wellförpackningar i Benelux. Företagets produktportfölj och geografiska läge kommer att komplettera och stärka Stora Ensos erbjudande, framför allt inom förpackningar för färska livsmedel, e-handel och industri.

Förvärvet av De Jong Packaging Group kommer avsevärt att stärka Stora Ensos position på den europeiska marknaden för wellförpackningar och vara en inkörsport till Nederländerna, Belgien, Tyskland och Storbritannien. I och med förvärvet kommer Stora Ensos division Packaging Solutions att öka sin kapacitet för wellförpackningar med cirka 1 200 miljoner m2 till över 2 000 miljoner m2. Det inbegriper De Jongs pågående expansionsprojekt och kommer att säkerställa en stabil grund för fortsatt tillväxt på nyckelmarknader. Den europeiska marknaden för wellförpackningar är fragmenterad, varför lokal närvaro är avgörande för långvarig tillväxt.

Bolagsvärdet (Enterprise Value) är cirka 1 020 miljoner euro varav 250 miljoner euro är IFRS-leasingsskulder. Bolagsvärdet motsvarar en multipel på 8,9x, baserad på en justerad EBITDA på 114 miljoner euro för 2022. Under 2025, när de pågående expansionsprojekten för förpackningskonvertering har genomförts, förväntas en EBITDA på ytterligare 40 miljoner euro uppnås. På medellång sikt, efter 3 år, förväntas förvärvet generera årliga genomsnittliga synergieffekter på 30 miljoner euro över cykeln, då främst genom anskaffning av råmaterial, integrationsoptimering av wellpappråvara, och ökade kommersiella möjligheter. Om Stora Enso beslutar att gå vidare med den nu studerade konverteringen av pappersanläggningen i Langerbrugge i Belgien till produktion av wellpappråvara, kommer ytterligare synergieffekter att vara möjliga. Under 2024 kan Stora Enso även betala en kontant tilläggsköpeskilling på max. 45 miljoner euro, under förbehåll att De Jong Packaging uppnår vissa satta resultatmål.

De Jong Packaging Groups omsättning för helåret 2022 beräknas till cirka en miljard euro. Förvärvet väntas påverka EPS-värdet positivt från det första året. Förvärvet finansieras med befintlig likviditet och bilaterala låneavtal. Stora Ensos kvot nettoskuld/operativt EBITDA kommer att öka med 0,4 till 1,4. Affären beräknas slutföras i början av 2023, med förbehåll för myndighetsgodkännande. Stora Ensos prognos för det operativa rörelseresultatet helåret 2022 förblir oförändrad. 

– I linje med vår strategi investerar vi i att växa vår marknadsandel inom förnybara och cirkulära förpackningslösningar. De Jong Packaging Group har en stark position inom sektorn för wellförpackningar och en imponerande kundbas. Att förvärva deras verksamhet är ett led i vår strategiska riktning att avancera inom förnybara förpackningslösningar i Europa, säger Annica Bresky, VD och koncernchef på Stora Enso.

– Vi är verkligen glada över det här förvärvet. Med vårt gemensamma fokus på snabb anpassningsförmåga och kundvärde, och med utomordentliga team hos båda företagen, kommer vi att skapa en stark plattform för framtida tillväxt. De Jong har påvisad stabil tillväxt inom wellförpackning, vilket i kombination med vår erfarenhet inom innovativ design, digitala lösningar och hållbarhetstjänster, kommer att göra det möjligt för oss att stärka vårt erbjudande, säger David Ekberg, chef för divisionen Packaging Solutions på Stora Enso. 

– Vi är stolta över vad vi har uppnått på De Jong Packaging Group och ser nu fram emot nästa steg på vårt företags resa. Stora Enso är väl positionerade att driva ytterligare tillväxt i linje med vår gemensamma ambition, säger Henk de Jong, ägare av De Jong Packaging Group och Ad Smit, vd på De Jong Packaging Group.

De Jong Packaging Group, som grundades 1996, är en av de största producenterna av wellförpackningar i Benelux. Företaget specialiserar sig på tråg och kartonger i wellpapp för främst färska livsmedel, e-handel och industri. De Jong är också aktiva inom wellpappråvaruproduktion genom förvärvet av De Hoop i Nederländerna 2021. De Jong Packaging har 17 anläggningar i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Storbritannien. Företaget har cirka 1 300 anställda. För mer information om De Jong Packaging, se dejongverpakking.com

 

Förvärvet av De Jong Packaging Group har godkänts av Stora Ensos styrelse. Stifel, Allen & Overy, och KPMG agerade som Stora Ensos rådgivare i denna affär.

Inbjudan till presskonferens idag kl. 11.00
Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky och CFO Seppo Parvi kommer att presentera förvärvet idag kl. 11.00 svensk tid (12.00 EEST) via en webbsänd telefonkonferens. Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor efter presentationen.


Länk till webbsändningen:

tv.streamfabriken.com/stora-enso-pressconference-2022

 

Uppringningsnummer för deltagare som önskar ställa frågor: 
Sverige: +46 8 5051 6386
Finland: +358 9 85 677 829
PIN-kod för deltagare: 4970371#
 

 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef 
Tel. +46 72 241 0349 

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström 
SVP Investor Relations 
tel. +46 70 210 7691  

 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av trä i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 anställda och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

 

STORA ENSO OYJ

Contacts

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef 
Tel. +46 72 241 0349 

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström 
SVP Investor Relations 
tel. +46 70 210 7691  

Snabblänkar