Fakturering

I likhet med många andra internationella företag föredrar Stora Enso i första hand att faktureras via elektronisk faktura.

Vi uppmuntrar våra leverantörer att gå från pappersfaktura till elektronisk faktura, eftersom det medför en rad fördelar:

  • Snabbare fakturaprocess och säkrare leverans av fakturor
  • Minskad miljöpåverkan
  • Minskade kostnader för kuvert, porto och posthantering

För våra svenska och finska enheter rekommenderar vi e-faktura (i XML-format) eftersom det är den effektivaste och mest automatiserade faktureringsmetoden. För övriga länder rekommenderar vi pdf-faktura, eller pappersfaktura om ingen av de elektroniska varianterna är tillgängliga.

Allmän information

För att en faktura ska kunna betalas i tid är det viktigt att alla de obligatoriska uppgifterna anges på fakturan: pdf – exempelfaktura med referensuppgifter 

E-faktura (XML-data)

E-faktura är den metod som Stora Enso föredrar att ta emot fakturor med i Sverige och Finland. Vi har ett samarbete med CGI som är vår operatör och vi kan ta emot följande standarder: Finvoice, TEAPSS och Svefaktura.
Mer information om vårt operatörsnummer, enhetsadresser samt OVT/momsregistreringsnummer finns här: Pdf med OVT-kod och momsregistreringsnummer

Vi ber er använda e-fakturor på radnivå. Se mer information här.

Mer information för Sverige/Svefaktura: Kom igång med elektroniska fakturor till Stora Enso Sverige

Pdf-fakturering

Om du för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor i XML-format bör du överväga att skicka fakturor i pdf-format via e-post.

En närmare beskrivning av hur pdf-fakturor skickas till oss och vilka e-postadresser som ska användas finns här: Pdf med faktureringsinformation

Material för nedladdning

Läs mer

Vid ytterligare frågor kring fakturering hos Stora Enso, kontakta oss via e-post: