Leverantörer

Sourcing & Logistics, vår avdelning för inköp och logistik, bidrar till Stora Ensos framgång genom att bygga samarbetsrelationer med våra leverantörer samt att dra nytta av deras kompetens.

Har du det som krävs för att bli leverantör till Stora Enso?

Vi på Stora Enso strävar efter att samarbeta med branschens bästa aktörer för att stödja vår transformation till ett tillväxtföretag för förnybara material. Genom att välja leverantörer med samma inställning kan vi skapa innovation, hållbarhet, kvalitet, tillförlitlighet och kostnadsbesparingar.

Inköp – en grundläggande del av vår verksamhet

Vår avdelning Sourcing & Logistics avspeglar Stora Ensos divisionsindelning och besitter omfattande kunskaper om de produkt- och tjänsteområden som inköpen gäller, som kemikalier, energi, logistik och underhåll. Inköp och anskaffning hanteras i nära samarbete med divisioner, enheter och funktioner med utgångspunkt i de principer och ramverk som anges i våra rutiner och riktlinjer.

Ansvarsfulla inköp

Vi på Stora Enso strävar efter att styra och utveckla vårt företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi månar om hållbarhet genom hela värdekedjan, och vi förväntar oss att våra leverantörer också gör det.