Bli leverantör till Stora Enso

Alla potentiella Stora Enso-leverantörer måste först slutföra en förkvalificering innan de granskas och bedöms för att vi ska kunna säkerställa att de motsvarar våra krav för ansvarsfulla inköp.

Förkvalificering av leverantörer

Potentiella leverantörer får detaljerad information om hur de kan registrera sig i Stora Ensos Supplier Management-system och om de onlinekurser de måste genomföra. Förkvalificeringen omfattar att underteckna vår Supplier Code of Conduct (SCoC).

 

>Hållbarhetsrisker för leverantörer på Stora Enso<

 
Ansvarsfulla inköp

När leverantörerna har blivit förkvalificerade bedöms de med tanke på risker och ansvarsfulla inköp av våra inköpare, som hjälper leverantörer att motsvara Stora Ensos krav. Kontroller tillämpas för att bedöma enskilda leverantörer, och våra inköpare hjälper leverantörerna att genomföra eventuella korrigeringsåtgärder. Vi kan avsluta samarbetet med leverantörer som inte motsvarar våra krav.

Obligatorisk säkerhetsutbildning

Säkerheten är oerhört viktig för Stora Enso, vilket tydliggörs i vårt säkerhetsmotto att ”alla ska komma hem oskadda, varje dag”. För att främja säkerheten kräver vi att leverantörerna slutför den obligatoriska onlinekursen Safety Trail i förkvalificeringsfasen.

Vi uppmanar våra leverantörer att sprida Safety Trail så brett som möjligt i sina organisationer. Säkerhet är ett gemensamt ansvar, och vi kan alla bidra!