Supplier Code of Conduct

Hållbarhet är kärnan i vårt företag

Stora Enso strävar efter att styra och utveckla verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Att vi kan balansera våra ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarsområden är ett måste för en hållbar verksamhet och för att gynna våra intressenter. Vi månar om hållbarhet genom hela värdekedjan, och vi förväntar oss att våra leverantörer också gör det. Alla leverantörer förväntas följa Stora Ensos Supplier Code of Conduct eller tillämpliga lagar och förordningar, beroende på vilket som är strängast.

Nedan finns Supplier Code of Conduct på flera olika språk:

Material för nedladdning