Logistiktjänster

Vår logistikorganisation utformar, upphandlar och hanterar transport-, lager- och distributionslösningar för Stora Ensos produkter.

Vi hanterar även leveranser, utför ett antal logistikuppdrag, utvecklar processer genom hela logistikkedjan och hanterar effektivt de informationsflöden som berörs. Logistiktjänsterna tillhandahålls av över 700 godkända och avtalsbundna leverantörer runt om i världen, till exempel åkerier, gods- och fraktföretag, hamnterminaler och IT-tjänsteleverantörer.

Vi fokuserar alltid på kundernas behov och krav genom att eliminera onödiga kostnader, förbättra effektiviteten och säkra logistikkapaciteten.

Kundförfrågningar

Om du har frågor om frakt och leveranser får du gärna kontakta Stora Ensos avdelning för försäljning eller kundservice via den här sidan.