Transportreklamationer

Stora Ensos avdelning för transportreklamationer måste informeras i de fall då skador uppkommit före ankomst eller under hantering.

Följande dokument måste tillhandahållas för att styrka reklamationen:

  • Kopia av det skriftliga meddelandet
  • Kopia av det ursprungliga leveransdokumentet
  • Kopia av transportdokumentet (CIM, fraktsedel, B/L, AWB, CMR, POD)
  • Foton på skadan före lossning
  • Foto av märkning som identifierar objektet 

Produkten måste läggas åt sidan för granskning tills Stora Enso meddelar något annat. Förpackningen ska förvaras med sitt ursprungliga emballage och identifikationsmärke.

Om du anmäler flera transportskador ska du använda Stora Ensos rapport för transportskador.

E-mail: claims.transport@storaenso.com

Dokument