Information för logistikleverentörer

Stora Ensos logistiktjänster utförs av underleverantörer, till exempel åkerier, gods- och fraktföretag, hamnterminaler och IT-tjänsteleverantörer. Vi väljer ut och samarbetar med konkurrenskraftiga, hållbara leverantörer som ger möjlighet till innovationssamarbete.

Leverantörsverktyg och krav

Villkoren för samarbete mellan Stora Enso och dess leverantörer av logistiktjänster formuleras i ramavtal som omfattar leverantörens allmänna ansvar, transportdokument, godshantering och skadestånd, försäkringar m.m. Ramavtalen beskriver även förpliktelser och avtalsvillkor i detalj.

Leverantörerna förbinder sig dessutom att följa Stora Ensos  uppförandekod för leverantörer, hållbarhetskrav för logistiktjänstermanual för logistikadministration, samt vår  manual för hantering och säkring av gods (inklusive kontrollistor för samtliga transportmetoder).

Standardised process

Stora Enso uses a standardised set-up for the sourcing of logistics services. This covers the entire procurement process from RFIs, approvals, RFQs, evaluations & agreements to service execution monitoring and follow-up.

The collaboration with most contracted logistics suppliers is managed using a web-based procurement portal atwww.carrierpoint.com. Suppliers of global container services use a similar portal at www.storaenso.com/tender. These tools provide guidelines for our approved suppliers and access to procurement information.

Interested in becoming a logistics supplier?

Send our supplier contact an email and we will return with an RFI for further assessment of a potential collaboration.

Dokument