Social agenda

Vi strävar efter att skapa en säker och givande arbetsplats för våra medarbetare och vill bidra till välmående och livskraftiga samhällen runt våra anläggningar. Samtidigt främjar vi en etisk affärskultur som överträffar befintliga regler och riktlinjer.