Stora Enso a Váš les

Stora Enso zaručuje svým dodavatelům dřeva rychlou a přehlednou realizaci lesnických prací, ceny odpovídající současnému trhu a rychlou, spolehlivou platbu. Při poskytování našich služeb uplatňujeme v rámci celého hodnotového řetězce nejvyšší ekologické a pracovně bezpečnostní standardy. Jednou z našich priorit je zachování lesního ekosystému, proto vykupujeme dřevo výhradně z lesů obhospodařovaných podle zásad trvalé udržitelnosti, resp. z certifikovaných lesů.

Stora Enso nabízí komplexní celoroční servis, který našim klientům umožňuje odborné a trvale udržitelné využívání jejich lesa a stabilní výnosy, bez vynaložení vlastního pracovního úsilí. Naší nejvyšší prioritou je kvalita všech prováděných prací. Proto pečují naši odborní zaměstnanci o kvalitní dlouhodobou spolupráci s místními lesnickými firmami.

 

 

Stora Enso a její komplexní služby

Stora Enso a její komplexní služby

Přehled nutných úkonů pro vlastníky lesů

Přehled nutných úkonů pro vlastníky lesů

Proč je obhospodařování lesů vlastně důležité?

Proč je obhospodařování lesů vlastně důležité?

Jsem nový vlastník lesa

Co mám dělat, když jsem zdědil(a) les? Jakým způsobem můžu využít tento les jako zdroj dřeva? Vlastníci lesů se na nás často obracejí s takovýmito otázkami. Věděli jste, že v České republice existuje 300.000 vlastníků lesa, kteří obhospodařováním svého lesa přispívají k péči o užitnou, ochrannou a rekreační funkci českých lesů? Je-li les odborně obhospodařován, zůstanou výše jmenované funkce jeho ekosystému zachované pro další generace. Stora Enso Vám pomůže při realizaci Vašich individuálních hospodářských cílů.

Co s lesem? Chtěli byste mít dobře udržovaný a čistý les? Stora Enso převezme Vaše povinnosti spojené s péčí o Váš les a pomůže Vám s obhospodařováním Vašeho lesa. Rádi Vás podpoříme při řešení otázek spojených se zjišťováním průběhu hranic pozemků, s úředními úkony v souvislosti s obhospodařováním Vašeho lesa nebo s organizací odborného skladování dřeva.

News

Dotazy

Naši nákupčí pracují přímo ve Vašem regionu. Jsou Vašimi kontaktními osobami a zodpoví veškeré dotazy, které se týkají prodeje Vašeho dřeva.

Rozcestník