Stora Enso les

Stora Enso zaručuje svým dodavatelům dřeva rychlou a přehlednou realizaci lesnických prací, ceny odpovídající současnému trhu a rychlou, spolehlivou platbu. Při poskytování našich služeb uplatňujeme v rámci celého hodnotového řetězce nejvyšší ekologické a pracovně bezpečnostní standardy. Jednou z našich priorit je zachování lesního ekosystému, proto vykupujeme dřevo výhradně z lesů obhospodařovaných podle zásad trvalé udržitelnosti, resp. z certifikovaných lesů.

Stora Enso nabízí komplexní celoroční servis, který našim klientům umožňuje odborné a trvale udržitelné využívání jejich lesa a stabilní výnosy, bez vynaložení vlastního pracovního úsilí. Naší nejvyšší prioritou je kvalita všech prováděných prací. Proto pečují naši odborní zaměstnanci o kvalitní dlouhodobou spolupráci s místními lesnickými firmami.

 

 

Jsem nový vlastník lesa

Co mám dělat, když jsem zdědil(a) les? Jakým způsobem můžu využít tento les jako zdroj dřeva? Vlastníci lesů se na nás často obracejí s takovýmito otázkami. Věděli jste, že v České republice existuje 300.000 vlastníků lesa, kteří obhospodařováním svého lesa přispívají k péči o užitnou, ochrannou a rekreační funkci českých lesů? Je-li les odborně obhospodařován, zůstanou výše jmenované funkce jeho ekosystému zachované pro další generace. Stora Enso Vám pomůže při realizaci Vašich individuálních hospodářských cílů.

Co s lesem? Chtěli byste mít dobře udržovaný a čistý les? Stora Enso převezme Vaše povinnosti spojené s péčí o Váš les a pomůže Vám s obhospodařováním Vašeho lesa. Rádi Vás podpoříme při řešení otázek spojených se zjišťováním průběhu hranic pozemků, s úředními úkony v souvislosti s obhospodařováním Vašeho lesa nebo s organizací odborného skladování dřeva.

News

Dotazy

Naši nákupčí pracují přímo ve Vašem regionu. Jsou Vašimi kontaktními osobami a zodpoví veškeré dotazy, které se týkají prodeje Vašeho dřeva.

Odeslat

    Rozcestník

    Stora Enso je součástí bioekonomie a je předním světovým poskytovatelem obnovitelných řešení v oblasti obalových materiálů, biomateriálů, dřevěných konstrukcí a papíru. Zaměstnáváme přibližně 23.000 lidí a prodáváme ve více než 50 zemích a naše akcie jsou uvedeny na burzách v Helsinkách (STEAV, STERV) a Stockholmu (STE A, STE R).