Nákup dřeva nastojato

Nákup kulatiny Nejčastější dotazy Nákup dřeva nastojato Přehled nutných úkonů pro vlastníky lesů

Firma Stora Enso od Vás převezme povinnosti spojené s obhospodařováním Vašeho lesa. V rámci nákupu nastojato se ve spolupráci s vybranými lesnickými firmami a dopravci postará o veškeré těžební práce a opatření péče o les, počínaje odborně a šetrně provedenými těžebními operacemi a odvozem konče.

Na tomto obrázku vidíte schéma průběhu všech prací v rámci naší nabídky výkupu dřeva nastojato.

1. Kontakt s firmou Stora Enso
Začneme prvním informačním setkáním.

2. Lokalizace lesa, resp. místa těžby
Po první konzultaci s Vámi společně navštívíme Váš les. Rádi Vám ve spolupráci s odborným lesním hospodářem pomůžeme při zjišťování průběhu hranic pozemku a s úředními úkony v souvislosti s obhospodařováním Vašeho lesa.

3. Posouzení hodnoty lesního porostu
Zjistíme druhové a věkové složení lesního porostu, jeho přístupnost a schůdnost.

4. Plán lesnických prací
Po zjištění stavu Vašeho lesa s Vámi zaměstnanci firmy Stora Enso, ve spolupráci s odborným lesním hospodářem, vypracují v souladu s Vašimi představami konkrétní plán jeho obhospodařování.

5. Provedení lesnických prací
Stora Enso se ve spolupráci s vybranými dřevařskými firmami postará o veškeré těžební, resp. lesnické práce. Firmu poskytující lesnické služby můžete navrhnout samozřejmě i sami. V případě zájmu se můžete spolupodílet na provádění lesnických prací.

6. Odvoz dřeva
Stora Enso se ve spolupráci se smluvními dopravci postará o odvoz vytěženého dřeva. Pilařská kulatina se odváží zpravidla do jednoho z našich pilařských závodů. Ostatní sortimenty a biomasu, které nelze zpracovat na našich pilách prodáme dalším odběratelům.

7. Transparentnost odvozu dřeva
Jakožto naši zákazníci získáte přístup k naší internetové platformě (www.prejimky.cz), která Vám umožní nahlédnout do protokolů měření vytěženého dřeva. Jedná se o internetovou platformu, která slouží k elektronické výměně dat mezi všemi zúčastněnými subjekty a zpřístupňuje jim protokoly veškerých naměřených hodnot.

8. Vyúčtovaní dodávek
Vyúčtování probíhá v souladu s dohodnutými cenami na základě provedené elektronické přejímky dodaného dřeva při jeho převzetí v pilařském závodě.

Menu

SlužbyObhospodařování lesůMédia & StahováníKontakt

Napište nám

Naši nákupčí pracují přímo ve Vašem regionu. Jsou Vašimi kontaktními osobami a zodpoví veškeré dotazy, které se týkají prodeje Vašeho dřeva.
Více

Rozcestník