Nejčastější dotazy

Nákup kulatiny Nejčastější dotazy Nákup dřeva nastojato Přehled nutných úkonů pro vlastníky lesů

Co je harvestor? Co je katastrální mapa? Co je výkup dřeva nastojato? Vlastníci lesů se na nás často obracejí s takovýmito otázkami. Odpovědi najdete zde:

Co znamená nákup dřeva nastojato?

V rámci nákupu dřeva nastojato přebírá firma Stora Enso povinnosti spojené s obhospodařováním lesa od jeho vlastníka. Vybrané firmy se pak postarají např. o odborné provedení těžby dřeva, počínaje těžebními operacemi a konče odvozem. Svým zákazníkům však nabízíme i smlouvy o dlouhodobém obhospodařování lesů s víceletou platností.

Naši zákazníci volí servis nákupu dřeva nastojato především tehdy, když z časových důvodů nezvládají zajistit potřebné činnosti ve svém lese. Jako další důvod volby našeho komplexního servisu uvádějí naši zákazníci nedostatečné odborné znalosti v oboru lesnictví a vybavenost lesní mechanizací.

Jak poznám strom napadený kůrovcem a co vede ke kůrovcovým kalamitám?

Kůrovec je brouk o velikosti 2 až 8 mm. Provrtává se kůrou a jeho larvy i dospělí jedinci vyžírají lýkovou tkáň, která je nezbytná pro život stromu. Ve většině případů odumírají stromy napadené kůrovcem během velmi krátké doby. Říká se jim kůrovcové stromy.

Příčiny přemnožení kůrovce jsou ve většině případů přírodního původu, například vichřice, dlouhá období sucha, v menší míře pak sněhové kalamity. V regionech s lesy poškozenými vichřicí dochází v dalších letech zpravidla ke kůrovcovým kalamitám.

Co je katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí je veřejný seznam vedený katastrálním úřadem, do něhož se zapisují pozemky a s nimi spojená věcná práva.

Co je katastrální mapa?

Katastrální mapa je digitalizovaný grafický soubor geodetických informací týkajících se daného katastru zanesený v systému koordinát Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a přístupný v přesně definovaném formátu. Digitální katastrální mapa obsahuje všechny údaje analogové katastrální mapy. Její data odpovídají databázi katastru nemovitostí (databázi pozemků, databázi polohových bodových polí). Informace jsou utříděné do vrstev, tzn. do rovin se stejnými informacemi.

Co je harvestor?

Harvestor je stroj sloužící k těžbě dřeva, který kácí stromy, odvětvuje je, rozřezává a ukládá výřezy na okraj lesní cesty. Jelikož jednotlivé těžební operace probíhají bez manuální práce, označujeme činnost s harvestorem jako „plně mechanizovanou“ těžbu dřeva.

Menu

SlužbyKontaktObhospodařování lesůMédia & Stahování

Napište nám

Naši nákupčí pracují přímo ve Vašem regionu. Jsou Vašimi kontaktními osobami a zodpoví veškeré dotazy, které se týkají prodeje Vašeho dřeva.
Více

Rozcestník