Lainepapist pakendid: Kliimasõbralik ja ringlussevõetav

Kuidas saaksime teid aidata?

Kas soovite Stora Enso kohta rohkem teada saada?

Kuidas saaksime teid aidata?

Mul on küsimusi Jätkusuutlikud lainepapist pakendid kohta.
Otsin isikut, kes vastutab Jätkusuutlikud lainepapist pakendid eest.

Meie jaoks on lainepapist pakend midagi enamat, kui vaid karp.

Me saame aidata teil saavutada jätkusuutlikkuse eesmärke ja täita klientide nõudlust kliimasõbralike pakendite järele.

Lainepapist pakend:

Aitab võidelda üleilmse kliimasoojenemise vastu, vähendades süsinikujalajälge.

Loe rohkem

See on ümbertöötluse tšempion ja disainitud ringlussevõtu jaoks.

Loe rohkem
See on kliimasõbralik alternatiiv fossiilsele plastile.
Loe rohkem
See on valmistatud taastuvatest puidukiududest, mis pärinevad FSC® või PEFC sertifikaadiga allikatest.
Loe rohkem
See on toiduga kokkupuutes olevates toodetes kasutamisel hügieeniline ja ohutu.
Loe rohkem

Lainepapist pakendid aitavad saavutada teil CO2 eesmärke

 • Me seame oma tööprotsessidele ambitsioonikad CO2 vähendamise eesmärgid ja kirjeldame oma edu. Lugege rohkem siit
 • Pakendite optimeerimisteenused aitavad vähendada näiteks transpordiga seotud CO2 heitkoguseid. Lugege rohkem pakendidisaini kohta

Lainepapist pakend on ümbertöötlemise tšempion, mis on disainitud ringlussevõtu jaoks.

 • Lainepapist pakendeid kogutakse ja töödeldakse kogu Euroopas.
 • Paper- ja papp-pakendil on väga kõrge ümbertöötlusmäär, mis on keskmiselt üle 80%*.
 • Me loome oma disaine, pidades silmas ringlussevõttu. Mõtleme funktsionaalsuse ja ümbertöödeldavuse peale. Lugege rohkem ringbiomajanduse kohta
 • Kiudusid saab töödelda ümber 7–9 korda, mõnedel juhtudel isegi enam kordi. Ümbertöödeldud kiudusid kasutatakse uute lainepapist pakendite valmistamiseks. Lugege rohkem ümbertöötlemise kohta. 

* Euroopa taaskasutatud paberi nõukogu (ERPC) 2018. aasta seirearuanne

See on kliimasõbralik alternatiiv fossiilsele plastile

 • Regulatiivsed muutused, näiteks Euroopa Liidu keeld kasutada ühekordselt kasutatavaid plasttooteid, suurendab vajadust keskkonnasõbralikumate ja ringmajanduse lahenduste järele.
 • Et tõendada lainepapi lahenduste eeliseid võrreldes alternatiividega, teeme jätkusuutlikkuse teenusena olelustsükli analüüsi (LCA).
 • Olelustsükli analüüs uurib materjali, toote või teenuse valitud olelustsükli etappe, millest selgub nende võimalik keskkonnamõju ja toime inimese tervisele. Neid saab kasutada uue toote disainimisel või olemasoleva toote hindamisel.
 • EcoFishBoxi olelustsükli analüüsist ilmneb, et võrreldes EPS-karpidega on selle kasvuhoonegaasi heitkogused vähemalt 40% väiksemad.

100% jätkusuutlikest allikatest pärinevad puidukiud

 • Lainepapi toormaterjal pärineb säästvalt majandatud metsadest.
 • Meie tooted on ümbertöödeldavad ja toodetud FSC® ja PEFC® järelevalveahela süsteemi järgi. Sertifitseeritud tooted on saadaval tellimisel. Stora Enso Kommunikatsioonid´ FSC kaubamärgi litsentsi number on: FSC-N001919.
 • Me tagame alati, et metsi ja istandusi, kust puit pärit on, uuendatakse nõuetekohaselt.
 • Lugege meie bioloogilisele mitmekesisusele pühendumise kohta
 • Lugege meie säästvale metsandusele pühendumise kohta

*Sertifikaadid on saadaval nõudmisel. Stora Enso kommunikatsiooniosakonna FSC® kaubamärgi litsentsinumber on FSC-N001919.

Kompromissitule toiduohutusele vastav hügieeniline pakendamine

 • Me tagame toidu pakendamisel hügieeni ja ohutuse alates hankest kuni tarneni.
 • Oleme uhked, et meie lainepapi tehased Soomes ja meie Mosina tehas Poolas on sertifitseeritud vastavalt aina nõudlikumale toiduohutuse juhtimissüsteemile:
  FSSC 22000 Toiduohutuse juhtimise sertifitseerimiskava. See võimaldab mitmeid uusi kasutuspraktikaid, et vähendada toiduainetööstuses kasutatavat plasti.
 • Kõik Stora Enso pakendilahenduste Euroopa tehaste toiduga kokkupuutuvad materjalid ja tooted vastavad määrusele (EÜ) 1934/2004 ja toodetakse vastavalt määrusele (EÜ) 2023/2006.
 • Meie tarnijad on kohustatud neid nõudeid kohaldama.

Kas olete valmis liituma ringbiomajanduse liikumisega?

 


Ringmajandusele tugineva pakendi tootedisaini juhis

Meie ringmajandusele tugineva pakendi tootedisaini juhisest leiate:

 • Ringbiomajanduse ülevaade
 • Sissejuhatus teemasse, kuidas anda tõhusalt edasi taastuvate ja ringlussevõetavate materjalide eeliseid
 • Vastused sagedamini esitatud küsimustele ringmajandusele tugineva pakendi tootedisaini kohta
 • Töökeskkonna ülevaade ja põhimõisted

Lugege edasi ja teeme koos õigeid otsuseid.

Laadi alla nüüd!

Kiirlingid