Recycling board

Recykling i środowisko

Jak możemy Ci pomóc?

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Stora Enso?

Jak możemy Ci pomóc?

Wyśłij nam wiadomość
Wyszukaj kontakt
Znajdź kontakt
Poszukaj pracy w Stora Enso
Znajdź pracę

Jako firma stosująca materiały odnawialne i minimalizująca ilość odpadów, Stora Enso działa w samym sercu bioekonomii i przyczynia się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Zrównoważona gospodarka leśna zapewnia dostępność zasobów odnawialnych, chroni bioróżnorodność i pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi. Świat potrzebuje materiałów, które są zarówno odnawialne, jak i nadają się do recyklingu, w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz minimalizowania ilości odpadów.

 

Recykling

Recykling jest podstawą naszej działalności. Można na niego patrzeć z wielu perspektyw, ale najważniejsze jest, aby materiał w ogóle został poddany recyklingowi. Dopiero wtedy można rozpocząć dyskusję na temat sposobów przeprowadzania recyklingu czy tego, jak ogólnie wygląda ten proces i gdzie trafiają włókna.  
Recykling, w tym recykling makulatury, jest ważną częścią obiegu zamkniętego, w którym wszyscy mamy swój udział. W Stora Enso jesteśmy zaangażowani w kilka etapów tego obiegu. 

Po pierwsze: wierzymy w materiały odnawialne. Wszystko, co dziś jest produkowane z materiałów opartych na surowcach kopalnych, jutro będzie można wyprodukować z drewna. Dlatego właśnie nasze produkty odnawialne są z natury produktami obiegu zamkniętego. Po drugie: w Stora Enso powstają produkty, które wykorzystuje się na różnych etapach tej pętli. Na przykład, w Polsce produkujemy testliner na bazie włókien pochodzących z recyklingu przeprowadzanego w naszym zakładzie w Ostrołęce. Testliner to materiał bazowy do produkcji pudełek z tektury falistej, które po przetworzeniu można wykorzystać do różnych zastosowań końcowych. Gdy pudełko spełni swoje zadanie u klientów naszych klientów – i być może nawet u konsumentów – zasługuje na recykling.  

Recykling makulatury oraz podobnych materiałów to świetny sposób na zapewnienie, by cenne włókna zostały odpowiednio wykorzystane. Materiał w belach przyjmujemy bezpośrednio do naszego zakładu w Ostrołęce, ale oferujemy również usługę belowania w naszych 16 magazynach na terenie całej Polski. W ten sposób pudełko może trafić do jednego z naszych magazynów, gdzie makulatura do recyklingu luzem jest belowana przed transportem do Ostrołęki. W zakładzie w Ostrołęce cenny surowiec otrzymuje nowe życie w postaci testlinera.

 
Łącze do zakładu w Ostrołęce

Gospodarka w obiegu zamkniętym

Recycling and environment

Recykling to świetny sposób na oszczędzanie zasobów, a jeśli chodzi o świeże włókna, włókno z recyklingu (włączając w to recykling papieru) jest ważnym surowcem dla Stora Enso zgodnie z naszym zaangażowaniem w podejście biznesowe oparte na gospodarce w o obiegu zamkniętym. 

Dąży się w niej do minimalizacji ilości odpadów, ponieważ materiały są ponownie wykorzystywane oraz poddawane recyklingowi w celu maksymalizacji ich wartości środowiskowej i finansowej. Wierzymy, że gospodarka w obiegu zamkniętym jest możliwa tylko wtedy, gdy surowce również należą do obiegu zamkniętego – to materiały, które są wielokrotnie odnawialne. Wymaga to przejścia na bioekonomię o obiegu zamkniętym, w której materiały oparte na paliwach kopalnych zastępuje się odnawialnymi, takimi jak drewno. 

Gospodarka w obiegu zamkniętym

Obieg zamknięty

Recycling girl
Obieg zamknięty oznacza projektowanie uwzględniające cykl życia produktu, nie tylko zaś sam produkt. Bierze się w nim pod uwagę wykorzystane materiały, produkcję, funkcję produktu, dystrybucję i potencjał naprawy, ponownego wykorzystania, przetworzenia lub recyklingu zamiast materiału, który staje się odpadem. 

Opracowane przez Stora Enso wytyczne dotyczące obiegu zamkniętego przedstawiają nasze zasady dotyczące projektowania w obiegu zamkniętym, które są zintegrowane z naszymi innowacjami i zarządzaniem produktami.
Wytycznych dotyczących obiegu zamkniętego

Wprowadzamy słowo w czyn

Recycling site innit
Wszyscy – zarówno jako jednostki, jak i firmy – możemy coś zmienić. Możliwości pojedynczych osób są ograniczone, ale razem możemy zdziałać o wiele więcej. 

W Polsce, wraz z Tetra Pak, planujemy potroić możliwości recyklingu zużytych kartonów po napojach. Jest to możliwe dzięki otwarciu wielkogabarytowej linii do rozwłókniania kartonów w oddziale produkcyjnym Stora Enso w Ostrołęce. Dzięki niej, roczna zdolność recyklingu zużytych kartonów po napojach w Polsce zostanie potrojona: z 25 000 do 75 000 ton. Pozwoli to na recykling całego wolumenu kartonów po napojach sprzedawanych w kraju oraz pochodzących z krajów sąsiednich, w tym Węgier, Słowacji i Czech. 

Rozdzielone materiały będą wykorzystywane jako surowce do różnorakich zastosowań końcowych. Włókna z recyklingu zostaną zintegrowane z tekturą z recyklingu Stora Enso w naszym zakładzie w Ostrołęce, a oddzielone polimery i aluminium otrzymają nowe życie w postaci różnego rodzaju produktów, takich jak granulki i folie.
Więcej informacji

Szybkie linki