Fakta och siffror

Stora Ensos nyckeltal

  • Omsättningen 2018 uppgick till 10,5 miljarder EUR.
  • Operativt rörelseresultat på 1,3 miljarder EUR 2018
  • Omkring 26 000 medarbetare i över 30 länder.
  • Börsnoterat på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Försäljning per destination

Vår årliga produktionskapacitet är

  • 5,9 miljoner ton kemisk massa
  • 5,4 miljoner ton papper
  • 4,7 miljoner ton kartong
  • 1,4 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar
  • 5,6 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, inklusive 2,6 miljoner kubikmeter mervärdesprodukter. En lista över våra bruk och vår produktionskapacitet finns i vår årsredovisning.

Närvarande på marknader över hela världen

I all vår verksamhet runtom i världen ligger vårt fokus på att använda vår kompetens inom förnybara material, samt att skapa värde inom massa, papper, förpackningar och träprodukter.

Europa

Asia

Nordamerika

Sydamerika

Personal per land

Personnel by country