Fakta och siffror

Stora Ensos nyckeltal

  • Omsättningen 2019 uppgick till 10,1 miljarder EUR.
  • Operativt rörelseresultat på 1,0 miljarder EUR 2019.
  • Omkring 26 000 medarbetare i över 30 länder.
  • Börsnoterat på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.
  • Största aktieägarna Solidium Oy och FAM AB.

Försäljning per destination 2019

 

Vår årliga produktionskapacitet är

  • 5,9 miljoner ton kemisk massa
  • 5,4 miljoner ton papper
  • 4,7 miljoner ton kartong
  • 1,4 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar
  • 5,6 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, inklusive 2,6 miljoner kubikmeter mervärdesprodukter. En lista över våra bruk och vår produktionskapacitet finns i vår årsredovisning.

Närvarande på marknader över hela världen

I all vår verksamhet runtom i världen ligger vårt fokus på att använda vår kompetens inom förnybara material, samt att skapa värde inom massa, papper, förpackningar och träprodukter.

Europa

Asia

Nordamerika

Sydamerika

Personal per land