Våra skogsinnehav

Att skogar och plantager brukas på ett hållbart sätt är av största vikt för att på lång sikt säkerställa tillgången på skogsråvara – vår viktigaste förnybara råvara.  

Stora Enso äger skogsareal i Sverige och har biologiska tillgångar i Finland, Brasilien, Uruguay och Kina via egna dotterbolag, samägda bolag och indirekt via intressebolag.  

Idag är Stora Enso en av de största privata skogsägarna i världen med skogstillgångar värderade till mer än 7 miljarder euro (mark och biologiska tillgångar) i balansräkningen, där det högsta värdet är biologiska tillgångar på 6 miljarder euro i Sverige och Finland. Globalt äger eller förvaltar Stora Enso mark som täcker en total yta på 2,34 miljoner hektar. Cirka 30 % av koncernens träråvarubehov täcks från eget innehav eller globala långsiktiga leveransavtal.

Läs mer om Stora Ensos skogsinnehav i Bokslut 2020 – Skogstillgångar eller på engleska i Strategy 2020.

 
PlatsProduktiv skog på rot, miljoner m³ i 2020Avverkning, miljoner m³ i 2020
Sverige118,73,8
Tornator** (41%)*25,81,2
Veracel i Brasilien (50%)*3,70,8
Montes del Plata i Uruguay (50%)*10,71,0
Guangxi i södra Kina3,41,0
* Stora Ensos andel
**Finland, Estland och Rumänien

Snabblänkar

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest