Våra skogsinnehav

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Att skogar och plantager brukas på ett hållbart sätt är av största vikt för att på lång sikt säkerställa tillgången på skogsråvara – vår viktigaste förnybara råvara.  

Stora Enso äger skogsareal i Sverige och har biologiska tillgångar i Finland, Brasilien, Uruguay och Kina via egna dotterbolag, samägda bolag och indirekt via intressebolag.  

Idag är Stora Enso en av de största privata skogsägarna i världen med skogstillgångar värderade till 8 miljarder euro (mark och biologiska tillgångar) i balansräkningen i slutet av 2021. Globalt äger eller förvaltar Stora Enso mark som täcker en total yta på 2,0 miljoner hektar. Cirka 30 % av koncernens träråvarubehov täcks från eget innehav eller globala långsiktiga leveransavtal.

Läs mer om Stora Ensos skogsinnehav i Bokslut 2021 – Skogstillgångar eller på engleska i vår Årsredovisning 2021.

 
Plats Produktiv skog på rot, miljoner m³ sk i 2021 Avverkning, miljoner m³ fub i 2021
Sverige 150,5 3,7
Tornator** (41%)* 32,7 1,2
Veracel i Brasilien (50%)* 5,0 1,0
Montes del Plata i Uruguay (50%)* 13,9 1,3
Guangxi i södra Kina 4,9 1,0
* Stora Ensos andel
**Finland, Estland och Rumänien

Snabblänkar