Mikko Helander

Mikko Helander

1960

Styrelseledamot i Stora Enso sedan mars 2019. Ledamot i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor sedan juni 2020.

Oberoende av bolaget och de betydande aktieägarna.

Curriculum

Styrelseordförande i Arbetsgivarförbundet. Vice ordförande i Finlands Näringsliv. Styrelseledamot i Central Handelskammaren och stiftelsen Rajamme Vartijain Säätiö. Medlem av Delegationen för Finskt Näringsliv (Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA). Medlem av förvaltningsrådet för Andelslaget Finlands Mässa. Verkställande direktör för Kesko Oyj sedan 2015. Verkställande direktör för Metsä Board Oyj (2006–2014) och Metsä Tissue Oyj (2003–2006). Ett flertal ledande befattningar inom Valmet Oyj (1984–1990, 1993–2003). Verkställande direktör för Kasten Hövik Oy (1990–1993).


Utbildning

B.Eng (Hons) in Mechanical Engineering

Andra styrelsemedlemmar