Vår transformation till ett tillväxtföretag inom förnybara material fortsätter

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Stora Enso fortsätter sin transformation för att bli ett tillväxtföretag inom förnybara material. Vår plan är att växa genom innovationer inom förpackningar, bygglösningar och biomaterial. Vi förflyttar det strategiska fokuset för vår portfölj ännu mer mot dessa tillväxtområden. I linje med den här strategin omstrukturerar Stora Enso sin pappersproduktion till följd av en minskande global marknad, vilket resulterar i nedstängda och avyttrade pappersbruk, men även i investeringar för ökad konkurrenskraft.

Den minskade efterfrågan på papper i Nordamerika och Europa har nu pågått under två decennier. Utvecklingen förvärrades till följd av pandemin, vilket ledde till förändrat kundbeteende, något som i sin tur orsakade överkapacitet och historiskt låga prisnivåer. Under 2020 sjönk den europeiska pappersförbrukningen med 18 procent.

Även om efterfrågan på papper för närvarande återhämtar sig från förra årets låga nivåer till följd av en ökad ekonomisk aktivitet, så beräknas efterfrågan fortsätta att minska i en historiskt hög takt, alternativt något långsammare. Tack vare flera omstruktureringar i branschen har balansen mellan tillgång och efterfrågan förbättrats avsevärt på senare tid.

Stora steg framåt på vägen mot transformation

De åtgärder som nyligen presenterats, stängingar av Kvarnsveden och Veitsiluoto och avyttring av Sachsen, är viktiga steg i den transformation som Stora Enso har genomgått i över ett decennium, från traditionell papperstillverkare till ett tillväxtföretag inom förnybara material.

– Vi har kontinuerligt anpassat oss för att begränsa konsekvenserna av en minskande pappersmarknad och samtidigt kunna dra fördel av det kassaflöde som pappersproduktionen genererar, förklarar Seppo Parvi, CFO på Stora Enso.

Efter den pågående omstruktureringen kommer Paper divisionens andel av koncernens omsättning att minska till lite över 10 procent. Dessa åtgärder kommer att ha betydande effekter för vår verksamhet: Vår pappersproduktionskapacitet kommer att minska med 42 procent (1,6 miljoner ton) till 2,2 miljoner ton per år.

Nedstängningen av Kvarnsveden och Veitsiluoto kommer även att förbättra vårt miljöresultat genom att sänka våra årliga koldioxidutsläpp med 8 procent (från scope 1 och 2, d.v.s. förbränning av fossila bränslen samt inköpt el för produktion).

Satsningar för att säkerställa konkurrenskraft

Utöver att påskynda Stora Ensos transformation är målet med att anpassa produktionen på vikande marknader att öka konkurrenskraften för vår pappersverksamhet totalt sett.

– Paper divisionens roll i Stora Ensos strategi är att generera ett starkt kassaflöde genom kostnadsminskningar och aktiv kapacitetsstyrning. Därför ligger fokus framöver på att säkerställa konkurrenskraften och lönsamheten, berättar Kati ter Horst, Executive Vice President, Paper.

Stora Enso tillkännagav nyligen investeringar för att modernisera två pappersanläggningar, Anjala-Ingerois och Nymölla.

– De här investeringarna kommer att öka konkurrenskraften för båda produktionsenheterna och samtidigt bidra till vårt hållbarhetsarbete, fortsätter Kati ter Horst.

Dessutom vill vi även göra vår pappersverksamhet mer operativt oberoende för att kunna anpassa den efter de utmanande marknadsvillkoren. På så sätt kan vi snabbare anpassa kostnader och operativa processer efter divisionens förutsättningar.

Fokus på tillväxtområden

Den planerade omstruktureringen inom pappersverksamheten främjar Stora Ensos strategi att forma vår verksamhet för snabbare tillväxt och ökat värde.

Vi fokuserar på innovationer inom förpackningar, bygglösningar och biomaterial. Det är inom de här områdena som vi ser stark tillväxtpotential, och här kan förnybara material bäst tillgodose kraven på miljövänliga och cirkulära produkter. Inom de här områdena har vi redan ledande positioner och kan bygga vidare på befintliga styrkor för att växa snabbare.