Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Stora Ensos nya FDCA-process

Med rötter som går ända tillbaka till 1300-talet har Stora Enso funnits i många olika former och verksamheter. Förändring är en stor del av vårt arv, och vår förmåga att anpassa oss har lagt grunden för vår uthållighet. Genom förändring har vi även blivit till det vi är i dag – vi har gått från en traditionell pappers- och massatillverkare till The renewable materials company, företaget för förnybara material.

Med förnybara material som grund har Stora Enso en unik möjlighet att driva övergången till en grönare värld. Vi anser att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Under kommande år kommer trä- och biobaserade lösningar att användas på mängder av nya sätt. Att ersätta fossilbaserade material med förnybara alternativ är grundpelaren i vår ambition, och kommer att underlätta övergången till en cirkulär bioekonomi. För att uppnå detta förlitar vi oss på innovation – processen att omvandla en idé till nytt värde.

Övergången till miljövänligare plast

Plast har unika egenskaper som gör det till ett svårt material att ersätta fullt ut. Men vi kan gå över från konventionell plast till miljövänligare alternativ. En miljövänligare plast som är biobaserad, återvinningsbar och högpresterande. Den är även kostnadseffektiv och kan användas i den befintliga infrastrukturen.

Vid Stora Ensos innovationscentrum för biomaterial i Stockholm har vi utvecklat en ny och förbättrad process för att producera FDCA (furandikarboxylsyra) av sockerarter. FDCA är den främsta byggstenen i biobaserade polyestermaterial som PEF (polyetylenfuranoat) och kan även användas som en monomerkomponent i andra biobaserade polymerer.

Som ett förnybart biobaserat material skapar PEF:s attraktiva barriäregenskaper samt mekaniska och termiska egenskaper nya möjligheter inom förpackningsområdet. Det här innovationsprojektet syftar till att ersätta nuvarande förpackningslösningar som PET (polyetentereftalat), bestruken plast, flerskiktsplast, aluminium och glas, samt bidra till hållbar global tillväxt för transparenta rigida och flexibla förpackningar för dryckes-, livsmedels- och förpackningsindustrin. Vi vill introducera en miljövänligare plast med bättre egenskaper än den fossilbaserade motsvarigheten. PEF som tillverkas i Stora Ensos egenutvecklade process är ett biobaserat alternativ som kan återvinnas antingen i ett separat återvinningssystem, eller tillsammans med PET.

Innovation för en bättre morgondag

Stora Enso har arbetat med sin egenutvecklade process för att producera FDCA sedan 2016. Projektet är i uppskalningsfasen där nästa steg är produktion vid piloten vid Stora Ensos bruk i Langerbrugge utanför Gent, Belgien. Inkörningen av pilotanläggningen planeras till Q3 2021, med produktion av FDCA för testning och tillverkning av PEF beräknad till början av 2022.

Stora Enso interagerar med potentiella partners i hela värdekedjan för att validera de egenskaper som krävs för PEF och de förpackningar som tillverkas av det, och för att hitta samarbeten som kan påskynda den industriella implementeringen av processen och materialen. Vi inser att banbrytande innovation inte är möjlig utan samverkan.

Läs mer om FDCA och vårt innovationsarbete

Vår banbrytande FDCA-framställning

Vår banbrytande FDCA-framställning

FDCA för PEF

FDCA för PEF

Stora Enso innovation

Stora Enso innovation

Snabblänkar