Vi bekämpar klimatförändringar med strategiska investeringar

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
För att tillgodose konsumenternas krav på miljövänliga och cirkulära lösningar erbjuder vi förnybara alternativ till produkter baserade på ändliga resurser. Vår strategi är att fokusera på och investera i innovationer inom de tre fokusområdena förpackningar, bygglösningar och biomaterial.

Plastfria och cirkulära förpackningar

Efterfrågan på hållbara förpackningar inom e-handel och livsmedelshantering ökar.

I linje med detta har Stora Enso investerat 350 miljoner euro i konverteringen av finska Uleåborgs bruk från papperstillverkning till produktion av kraftliner, som påbörjades i början av året. Tack vare konverteringen har även brukets miljöresultat förbättrats på flera sätt.

Vi har även inlett en förstudie om att utöka kapaciteten för massa- och kartongtillverkning vid Skoghalls bruk i Värmland. Investeringen skulle gynna kunderna globalt, och även sänka de fossila koldioxidutsläppen från produktionen avsevärt. Förstudien beräknas vara klar i slutet av 2021. Produktionen skulle påbörjas under det sista kvartalet 2023 som tidigast.

Inom förpackningar utvecklar vi barriärskikt designade för cirkularitet. Investeringen på 10 miljoner euro vid värmländska Forshaga bruk möjliggör utveckling och produktion av kartong med barriäregenskaper som är lättare att hantera i återvinningsprocessen, har ett lägre koldioxidavtryck och kan komposteras industriellt. Den nya utrustningen väntas tas i bruk under andra kvartalet 2021.

Inom förpackningsverksamheten investerar vi även 80 miljoner euro för att centralisera och modernisera massavedshanteringen vid finska Imatra bruk. Investeringen kommer att öka stabiliteten och effektiviteten i processen och samtidigt minska miljöpåverkan. Projektet beräknas vara slutfört under tredje kvartalet 2022.

Tillsammans med vår kund Tetra Pak bygger vi gemensamt en ny återvinningslinje vid Stora Ensos bruk i Ostrołęka, Polen, för att avsevärt öka återvinningen av dryckesmuggar i Central- och Östeuropa. Stora Enso kommer att investera 17 miljoner euro i en uppslagningsenhet som ska ta till vara på kartongfibrer. Tetra Pak investerar tillsammans med Plastigram totalt 12,1 miljoner euro för att bygga ytterligare en linje. Båda linjerna kommer vara i drift i början av 2023.

Bygglösningar av hållbart trä

Det hållbara, förnybara materialet CLT (korslimmat trä) har stor tillväxtpotential inom byggnation, och vi investerar 79 miljoner euro i en ny produktionslinje för CLT vid sågverket i tjeckiska Ždírec. Investeringen kommer ytterligare att stärka vår ställning som global leverantör av högkvalitativa förädlade byggelement i trä och som marknadsledande inom CLT. Linjen började byggas under det första kvartalet 2021.

Innovation inom biomaterial skapar nya material

Innovationer inom biomaterial kan ersätta fossilbaserade material på många områden. Lignin kan användas i nya tillämpningar såsom energilagring, bindemedel och kolfiber. Vi investerar 14 miljoner euro i en granulerings- och förpackningsanläggning för lignin vid finska Sunila bruk, som gör ligninet enklare att förpacka och hantera än som torrt eller fuktigt pulver. Byggnationen av anläggningen beräknas påbörjas i slutet av andra kvartalet 2021 och vara slutförd under andra kvartalet 2022.

I Sunila har vår pilotanläggning för produktion av Lignode® by Stora Enso, biobaserade kolmaterial baserade på lignin, nu tagits i drift. Detta ingår i den investering på 10 miljoner euro som presenterades 2019. Användningsområdena omfattar eldrivna fordon och konsumentelektronik såväl som storskaliga energilagringssystem.

Förnybart och återvinningsbart biobaserat skum kan ersätta oljebaserade polymerskum. Vi kommer att bygga en pilotanläggning för produktion av Papira® by Stora Enso, ett lätt cellulosaskum för skyddande förpackningar och stötdämpning, vid vårt bruk i Fors, Dalarna. Pilotanläggningen beräknas stå klar under fjärde kvartalet 2021.

Vi samarbetar även med H&M, IKEA och uppfinnaren Lars Stigsson för att industrialisera TreeToTextile, en helt ny, hållbar textilfiber. Demoanläggningen kommer att byggas vid vårt bruk i skånska Nymölla.