EcoFishBox - Miljövänlig fiskförpackning

EcoFishBox- Miljövänlig fiskförpackning för fiskeindustrin

Ditt val av förpackningsmaterial kan minska negativ miljöpåverkan på ytvattnet. Stora Enso presenterar en fullständig lösning för hållbar paketering av fisk. Erbjudandet omfattar förpackningar, system för förpackningsautomatisering och förpackningslösningar med is. Designen, som har utsetts till World Star Winner 2017 och tilldelats World Star Sustainability Award Gold Medal 2017, ger överlägset skydd mot vatten och fukt och har fantastiska värmeisoleringsegenskaper.

Ökande havsföroreningar

Sjöar och hav är livsnödvändiga för fiskerelaterade branscher. Stora mängder plastavfall hamnar i våra hav, och studier visar att detta avfall sönderdelas och hamnar i de inre organen hos fiskar och andra havslevande djur. 78 procent av föroreningarna i haven är kopplade till plast. EcoFishBox (EFB) är helt fri från expanderad polystyren (EPS) och innehåller minimalt med plast. Därför är Stora Ensos fiberbaserade EcoFishBox™-förpackningar det perfekta valet både ur affärs- och miljöperspektiv.

EcoFishBox- Livscykelstudie (LCA)

I denna livscykelstudie kan du läsa om hur två olika fiskförpackningar av olika material, EcoFishBox och Eps-förpackningar jämförs mot varandra och dess miljöpåverkan. Resultatet från denna studie visar att EcoFishBox minskar koldioxidutsläpp och fossil utarmning med 40% i råvaruproduktionen jämfört med EPS- förpackningar (Expanderad polystyren).

Ladda ner och få mer insikter om denna studie här: Livscykelstudie (LCA)

>EcoFishBox<

EcoFishBox är en komplett förpackningslösning

EcoFishbox finns i fyra olika standard storlekar 3,5,10,20 kg men lådorna kan också anpassas efter dina önskemål. Till dessa lådor erbjuder vi även tre olika typer av lock utefter behov.

Locken finns som:

1. Platt lock (täcker överdelen)
2. Halvtäckande lock (täcker överdelen och halva sidorna)
3. Heltäckande lock (täcker överdelen och sidorna)

Wellpappförpackningar med dubbelväggar håller varorna under 4 °C i över 64 timmar och är enkla att rengöra och återvinna tillsammans med övriga wellpappförpackningar.
>EcoFishBox förpackningsstorlekar<

Upp till sju gånger mindre transportutrymme

Jämfört med en EcoFishBox™, som levereras som ett plant wellpappark, kräver en traditionell fiskförpackning i EPS sju gånger så stort utrymme vid lagerhållning och transport. Genom att börja använda EcoFishBox™-förpackningar minskar det dagliga behovet av lastbilstransporter och lagringsutrymme avsevärt – vilket innebär lägre kostnader.

Dessutom går det att uppnå besparingar på upp till 60 procent för avfallshantering, transport och återvinning av wellpappförpackningar jämfört med EPS-förpackningar.

>EcoFishBox i matvarukedjor<
EcoFishBox kan implementeras i befintliga EPS-flöden, inklusive användning av palleteringsrobotar. Stora Enso erbjuder även fullständiga automatiseringslösningar för rullband, palletering och isförpackningar.

>EcoFishBox med fisk på is<

Utmärkelser

Huvudsakliga fördelar

  • Upp till 60% besparingar i förpackningssvinn, transport och återvinningskostnader
  • Ett bekvämt system för återvinning
  • Miljövänligt, återvinningsbart material

Studier och analyser

kontakta oss

Vill du veta mer om EcoFishbox? Kontakta oss redan idag!

ecofishbox@storaenso.com